Yhteisten vesialueiden yhdistäminen Mäntyharjussa, Etelä-Tervajärvi

Toimitusnumero
2019-616862
Toimituslaji
Muut toimitukset
Kunta
Mäntyharju

Toimituksen tarkoitus

Toimituksen tarkoituksena on yhdistää alla luetellut yhteiset vesialueet osakaskuntien tekemien päätösten mukaisesti.  

Yhdistettävät yhteiset alueet Mäntyharjun kunnassa:

507-430-876-1 Tiilikkala,
507-431-876-1 Toivola 3,
507-876-5-0 Särkimäki 1-2, Lahnaniemi 5-7 yht. rauh.piiri.

Yhteisten alueiden omistajat eli osakaskunnat ovat kokouksissaan päättäneet yhdistää vesialueensa. Näiden päätösten perusteella yhdistetään yllä mainitut yhteiset vesialueet yhdeksi yhteiseksi vesialueeksi. Uudelle yhteiselle alueelle vahvistetaan osakasluettelo. Osakkaina eli omistajina ovat kaikki yhdistettävien alueiden osakastilojen omistajat.

Toimituskokous

Osakaskuntien kokouspäätösten lisäksi yhdistymisen virallistuminen edellyttää asian käsittelyä maanmittaustoimituksessa. Asian käsittelemiseksi pidetään toimituskokous, jossa esitellään vesialueet ja käsitellään mm. yhdistymisperiaatteet ja vahvistetaan uusi osakasluettelo.

Toimituskokous on pidetty 4.2.2021 Tyllilä-Hovissa Mäntyharjussa. Kokouksessa ei tehty muutoksia liitteissä esiteltyihin asioihin.

Osakasluettelo

Yhteinen alue kuuluu kiinteistöille yhteisesti. Sen omistajia ovat osakaskiinteistöjen omistajat yhdessä, he muodostavat osakaskunnan eli omistajayhteisön. Yhteisen alueen osakaskiinteistöt selviävät osakasluettelosta. Kaikki kiinteistöt, joihin kuuluu osuus johonkin yhdistettävistä vesialueista, ovat osakaskiinteistöinä myös uudessa yhdistetyssä vesialueessa. Uusi yhdistetty vesialue jatkaa toimintaansa Toivola 3 osakaskuntana.

Kun yhdistyminen tehdään eli muodostetaan uusi yhteinen alue, sille vahvistetaan uusi osakasluettelo. Vaikka osakastilojen osuuden suuruutta ilmaisevat osuusluvut muuttuvat, niin osuus suhteessa muihin tiloihin ei muutu. Osakaskuntien tekemän yhdistymissopimuksen mukaan uusi osakasluettelo laaditaan pinta-alaperusteisesti. Se tarkoittaa, että nykyiset osakasluettelot yhdistetään yhdistettävien alueiden pinta-alojen mukaisessa suhteessa. Yksittäisen osakastilan osalta tämä tarkoittaa, että jos tilan osuusluku vastaa nykyosakaskunnassa esim. yhtä hehtaaria vettä (laskennallisesti), niin uudessakin osakaskunnassa sen osuusluku vastaa yhtä hehtaaria vettä.

Katso osakasluetteloluonnos sivun alalaidan linkistä. Luettelo on laadittu niin, että nykyisen Toivola 3 osakaskunnan osakkaiden osuusluvut eivät muutu. Muiden yhdistettävien osakaskuntien osakkaiden osuusluvut on suhteutettu Toivola 3 osuuksiin pinta-alaperusteisesti. Uudet osakkaat on lihavoitu osakasluetteloon. Luetteloluonnoksessa osakaskiinteistöt on lueteltu niiden kiinteistötunnuksen mukaisessa järjestyksessä. Jos olet saanut kutsukirjeen toimituskokoukseen, niin tilasi kiinteistötunnus näkyy kirjeen osoitesivulla. Kiinteistöjen sijaintia voit katsoa myös Karttapaikalta, tarkemmissa mittakaavoissa saat siellä kartoille näkyviin myös kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset.

Vesialueet

Yhdistyminen koskee noin 60 hehtaarin vesialuetta Mäntyharjun Etelä-Tervajärvessä sekä läheisissä Pahalammissa. Yhdistettävät alueet näet alalaidan liitelinkeistä. Liitteenä on kooste toimituskokouksessa esiteltävistä asioista sisältäen karttaleikkeitä yhdistyvistä alueista. Huomioi, että eri karttaleikkeet ovat eri mittakaavoissa, eivätkä ne ole vertailukelpoisia keskenään. Liitteenä on myös kartta toimituksessa muodostettavan uuden Toivola 3 osakaskunnan kaikista alueista. Osakaskunnan alueet näkyvät kartalla punertavalla rasterilla. 

Yhteisten alueiden ja kiinteistöjen sijaintia voit selvittää myös Karttapaikalta. Voit hakea karttoja koko Suomesta mm. paikannimillä ja koordinaateilla. Tarkemmissa mittakaavoissa kartoille saa näkyviin myös kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset.

Toimitusinsinööri Pirjo Alkiomaa, puh. 040 755 6227, 
                                   pirjo.alkiomaa@maanmittauslaitos.fi