Hyppää pääsisältöön

Alueellinen yksityistietoimitus Pakinainen 2019-617046

Toimitusnumero
2019-617046
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Naantali

Tämä Naantalin kaupungissa sijaitseva toimitusalue käsittää tämän sivun alareunassa liitetiedostona olevan vaikutusaluekartan mukaisen alueen. 

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin perusparantaminen. Koska tällä alueella kiinteistörekisteriin merkittyjen tieoikeuksien kohdalla on puutteita, Maanmittauslaitoksen Turun palvelupiste ryhtyy täydentämään rekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin suoritettavilla alueellisilla yksityistietoimituksilla.

Kiinteistönmuodostamislain mukaan toimitus voidaan suorittaa valtion varoin, mikäli yleinen etu eli kiinteistörekisterin selvyys ja luotettavuus jollakin alueella vaatii tällaisen toimituksen suorittamista.

Alueellisen yksityistietoimituksen tavoitteena on järjestellä toimitusalueen kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin ja toimituskartalle saadaan näin vahvistetuiksi kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden tarpeelliset viralliset tiet, jotka merkitään kiinteistörekisteriin käyttöoikeusyksikköinä.

Tietoimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, joka kohdistuisi uuteen alueeseen eikä myöskään kohdetta, jossa ilmenee epäselvyyttä tai ristiriitaisuutta.

Tietoimituksen kohteena olevalla alueella ennestään olevat tieoikeudet, jotka ovat jääneet tarpeettomiksi, lakkautetaan.

Koska kysymyksessä on vain käytössä olevan tieverkoston rekisteröinti kiinteistörekisteriin, ei toimituksessa määrätä tienpidon yksiköintiä.

Tietoimitus koskee kaikkia niitä kiinteistöjä ja yhteisiä alueita, joilla on tiluksia toimitusalueilla tai joilla on tieoikeus toimitusalueilla.

Mikäli kiinteistönne sijaitsee asemakaava-alueella ja sille kulku tapahtuu vain kaavan mukaisia katualueita pitkin, sen kulkuyhteydet ovat kunnossa.

Jos kiinteistönne rajoittuu yleiseen tiehen tai tiekunnan hallinnoimaan yksityistiehen ja sillä on sinne liittymä myöskin silloin kulkuyhteytenne ovat kunnossa.

AIKATAULU

Kuuleminen toteutetaan kirjeitse, jotka on postitettu 17.10.2019.

Kuulemisen, Maanmittauslaitoksen kartta-aineiston ja tarvittavien maastokatselmusten perusteella toimituksen vaikutusalueesta laaditaan teiden järjestelysuunnitelma, joka tulee nähtäville tälle sivulle liitetiedostona heti kun se valmistuu.

Järjestelysuunnitelmaa päivitetään aina myöhemmin ilmoitettavana päivänä pidettävään toimituskokouspäivään asti, jossa se vahvistetaan.

Vireilletulo 7.10.2019.

Maastotarkistukset on suoritettu 14-15.5.2020.

Loppukokous 1.10.2020 klo. 16.00 Naantalin lukion auditoriossa, Vadstenankatu 4, Naantali. 

Muutoksenhaku ratkaistu 17.5.2022.

 

Toimitus on rekisteröity 8.9.2022.

 

Toimitukseen liittyvänä ensisijaisena yhteyshenkilönä toimii:

Toimitusvalmistelija Tiina Miettinen, puh.+358 40 801 7864, sähköposti: tiina.h.miettinen@maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitoksen palvelupisteen yhteystiedot:

Maanmittauslaitos Turun palvelupiste, Itsenäisyydenaukio 2 20800 Turku

Henri Wilcken

Toimitusinsinööri

puh. +358 400 825 464, sähköposti: henri.wilcken@maanmittauslaitos.fi