Hyppää pääsisältöön

Särkisalon Isoluoto maantien pohjoispuoli sekä Niksaari ja Vähämaa

Toimitusnumero
2019-620183
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Salo

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkittyjen tieoikeuksien kohdalla on puutteita, Maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin suoritettavilla alueellisilla tietoimituksilla. Kiinteistönmuodostamislain mukaan toimitus voidaan suorittaa valtion varoin, mikäli yleinen etu eli kiinteistörekisterin selvyys ja luotettavuus jollakin alueella vaatii tällaisen toimituksen suorittamista.

Alueellisen tietoimituksen tavoitteena on järjestellä toimitusalueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin ja toimituskartalle saadaan näin vahvistetuiksi kiinteistöjen tarpeelliset viralliset tiet. Tieoikeudet viedään kiinteistörekisteriin käyttöoikeusyksikköinä.

Toimituksessa ei pääsääntöisesti käsitellä sellaista tieoikeuden perustamista, joka kohdistuisi uuteen alueeseen eli sellaiseen alueeseen, jossa maastossa ei ole tietä olemassa tai johon ei ole aiemmin perustettu kulkuoikeutta. Lisäksi toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, jossa ilmenee epäselvyyttä tai ristiriitaisuutta.

Tietoimituksen kohteena olevalla alueella sijaitsevat mahdolliset tarpeettomat tieoikeudet tullaan lakkauttamaan. Koska kysymyksessä on käytössä olevan tieverkoston inventointi ja perusparantaminen kiinteistörekisteriin, ei toimituksessa määrätä tienpidon yksiköintiä.

Maanmittauslaitos suorittaa ensi vaiheessa kiinteistöjen omistajien sekä tarpeellisiksi katsottujen viranomaisten kuulemisen.

Kuulemisen jälkeen Maanmittauslaitos laatii lopullisen alueen tieverkoston järjestelysuunnitelman ja pitää toimituksen loppukokouksen. Kokouksesta tullaan tiedottamaan erikseen.

 

Vireilletulo 13.11.2019

Maanomistajien kuuleminen (kirje maanomistajille) 9.12.2019

Maastokatselmus 9.6.2020, 15.9.2020

Kokous:  Salon kaupungintalo 11.8.2021 klo 10:00. 

 

Toimitusinsinööri Mikko Alanissi
puhelin +358405073872
sähköposti: mikko.alanissi@maanmittauslaitos.fi