Alueellinen tietoimitus

Toimitusnumero
2019-620553
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Kärkölä

Toimituskokous ja -aika: Keskiviikko 21.10.2020, kello 13.00 lähtien.

Tapaamisaika: Keskiviikko 21.10.2020, kello 9.00-12.00.

Tapaamis- ja kokouspaikka: Kankahaispirtti, Kirkkotie 96, 16610 Kärkölä.

Kokouksen kesto: noin 2 tuntia

Toimitusalue rajoittuu Riihimäentiehen, Joentaustantiehen, Korvenkyläntiehen, Myllykyläntiehen, jatkuen siitä Hollolan Hämeenkosken ja Kärkölän välistä rajaa. Rajaus kulkee tästä edelleen pitkin yhteistä aluetta 316-407-876-1, josta etelään Hausjärven ja Kärkölän kuntien välistä rajaa sulkeutuen Riihimäentiehen.

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin ylläpito ja sen perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkityistä tieoikeuksista löytyy puutteita, Maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin tehtävillä alueellisilla tietoimituksilla.

Alueellisen tietoimituksen tavoitteena on järjestää rajauskartalle merkityn alueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella jo ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin saadaan näin vahvistetuksi kiinteistöille tarpeelliset tiet.

Tietoimituksessa ei käsitellä tieoikeutta, jossa ilmenee epäselvyyttä tai riitaisuutta. Ei sellaista tieoikeutta, joka kohdistuisi  koskemattomaan maahan, jossa ei todellakaan ole mitään tietä tai edes kulku-uraa. Toimituksessa ei käsitellä tienpidon yksiköintiä, eikä määrätä korvauksia.

Tietoimituksen kohteena olevalla alueella sijaitsevat, tarpeettomat tieoikeudet lakkautetaan.

Liitteenä oleva suunnitelmakartta tieoikeuksista on laadittu maanomistajien kuulemisen, kiinteistörekisterin, arkistotutkimusten, ilmakuvatarkastelun sekä maastokatselmuksen perusteella. Suunnitelmakartalla on esitetty nykyiset tai ehdotetut rasittavat ja oikeuttavat tieoikeudet sekä tiekunnalliset tiet.

Liitteenä olevasta käyttöoikeuslistauksesta käyvät ilmi toimitusalueella sijaitsevat tiet, jotka yksilöidään kartalle ja kiinteistörekisteriin käyttöoikeusyksikköinä. Käyttöoikeusyksiköt ovat pääsääntöisesti muotoa: 000-vuosiluku-K12345. Luettelosta selviää sekä oikeutetut että rasitetut tilat, tieoikeuden leveys (mikäli tiedossa) ja pituus. Myös tieoikeuksien osien lukumäärä löytyy listauksesta.

Toimitus rekisteröidään valitusajan päätyttyä, mikäli siitä ei ole valitettu.

Kuulemiskirjeet: 27.3.2019

Maastokatselmus: 13.2.2020

Toimitussuunnitelmakarttaa sekä käyttöoikeuslistausta päivitetty 9.10.2020 seuraavien kiinteistöjen osalta: Kotiranta 316-405-1-147, Iltaranta 316-405-1-148, Marjala 316-405-1-149, Tuulentupa 109-405-1-150 ja Yli-Oriharo 316-405-1-377.

Korona aikana huomioitavaa:

Riittävien turvavälien takaamiseksi kokoustilaan mahtuu vain noin 30 henkilöä. Mikäli teillä on jotain kysyttävää kiinteistönne osalta toimitukseen liittyen, ottakaa yhteyttä toimitusinsinööriin puhelimitse/sähköpostilla ennen kokousta. Lisäksi toimitushenkilöt ovat tavattavissa keskiviikkona 21.9.2020 kello 9.00-12.00 välisenä aikana toimituspaikalla.

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).