Lunastustoimitus Laurila-Virojoki 110kV voimajohto

Toimitusnumero
2019-620755
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Hamina
Virolahti

Hankkeen kuvaus

Valtioneuvosto on antanut 19.12.2019 Kaakon Alueverkko Oy:lle luvan lunastamalla hankkia pysyvän käyttöoikeuden 110 kV sähkönsiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten tarvittaviin alueisiin. Samalla on myönnetty oikeus ottaa lunastettava omaisuus haltuunsa ennen lunastuslain 57 §: 1 momentissa tarkoitettua ajankohtaa (ennakkohaltuunottolupa).

Lunastus alkaa Haminan kaupungin Pampyölissä sijaitsevalta kiinteistölä Peltola 3:22 (Laurilan sähköasema) ja päättyy Virolahden kunnan Tiilikkalassa sijaitsevalle kiinteistölle Virowatti 9:1 (Virojoen sähköasema). Johdon pituus on noin 26 kilometriä.

Uusi voimajohto kulkee Laurilan sähköasemalta pohjoiseen ja koilliseen Revonkankaalle asti, jossa reitti kääntyy seuraamaan Hamina-Vaalimaa moottoritietä sen eteläpuolella Lelun eritasoliittymän kohdalta Sarasjärven eritasoliittymälle, josta linja jatkuu Virojoen sähköasemalle. Laurilan sähköasemalta lähtiessä uusi voimajohto kulkee Kymi-Raippo 110 kV voimajohdon rinnalla, jolloin uusi maa-aluetarve on 16-20 metriä. Tämän jälkeen uudessa johtokäytävässä johtoalueen kokonaisleveys on 46 metriä. Virojoen sähköasemalle käännyttäessä voimajohto kulkee Kymi-Raippo 110 kV voimajohdon rinnalla ja uusi maa-aluetarve on tällä osuudella 21-22 metriä.

Ennakkohaltuunotto- ja yleissuunnitelmakartat löytyvät liitteistä.

Lunastustoimituksen tarkoitus

Toimituksessa on tarkoituksena muun muassa lunastaa pysyvä käyttöoikeus voimansiirtolinjan vuoksi tarpeellisiin alueisiin ja käsitellä korvausten määrääminen hankkeen ja toimituksen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

Lisätietoa voimajohtoalueen lunastustoimituksesta on liitteenä olevassa esitteessä.

Alkukokous ja haltuunotto

Lunastustoimituksen alkukokous pidettiin keskiviikkona 22. tammikuuta 2020. Alkukokouskutsu on liitteenä. Toimituksessa ei määrätty ennakkokorvauksia.

Toimituskokouksen jäkeen pidettiin haltuunottokatselmus voimalinja-alueella sovituilla kohteilla.

Hankkeen toteuttaminen

Hanke alkaa puuston poistolla ja perustusten teolla talvella 2020. Voimajohdon on tarkoitus valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hankkeen aikaisista toimista, kuten puuston poistosta ja mahdollisten rakentamisen aikaisten vaurioiden korjaamisesta on hyvä sopia lunastajan/urakoitsijan kanssa. Yhteystiedot löytyvät alta.

Rakentamisen jälkeen lunastustoimitusta jatketaan jatkokokouksella, jossa kerrotaan korvauskäsittelystä ja annetaan määräaika korvausvaatimusten jättämiselle.

Tarvittavien katselmusten jälkeen lunastustoimikunta määrää korvaukset loppukokouksessa. Korvaukset määrätään pääsääntöisesti viran puolesta.

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri Hanna Franssila, Maanmittauslaitos, +358 40 779 3762, hanna.franssila(at)maanmittauslaitos.fi

Lunastaja

Lunastajan yhteyshenkilö: Tuomo Hakkarainen, Kaakon Alueverkko, +358 40 8600 515, tuomo.hakkarainen(at)kaakonalueverkko.fi

Projektipäällikkö: Janne Ruohola, Empower Oy, +358 44 425 2144, janne.ruohola(at)empower.fi

Rakentajan yhteyshenkilö: Olli Kivelä, Voimatel Oy, +358 44 793 9714, Olli.Kivela(at)voimatel.fi

Puuston poisto projektivastaava: Lauri Koskinen, OTSO Metsäpalvelut Oy, +358 50 595 0077, lauri.koskinen@otso.fi

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).