Alueellinen yksityistietoimitus Sastamala, Moitusmaa

Toimitusnumero
2019-622484
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Sastamala

Yleistä

Toimitus koskee kiinteistöjä, jotka sijaitsevat toimitusalueen rajauskartalle sinisellä rajatun alueen sisäpuolella Sastamalan Moitusmaan ympäristön alueella. Ehdotuskartoilla toimitusalue on rajattu vihreällä katkoviivalla.

Toimituksen tavoitteena on tarkistaa ja järjestellä toimitusalueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella ennestään oleva tieverkosto. Kiinteistörekisteriin ja kartalle vahvistetaan kiinteistöille tarpeelliset tieoikeudet ja tarpeettomaksi jääneet vanhat lakkautettiin.

Toimitus tehdään valtion varoin. Toimitus on tullut vireille Maanmittauslaitoksen omasta toimesta.

Toimitusalue

Alareunasta löytyvät linkit toimitusta koskeviin karttoihin seuraavasti:

• Toimitusalueen rajauskartta
• Toimituskartta

Kaikki ne alueella olevat vanhat tieoikeudet, joita ei ole esitetty toimituskartalla tai on esitetty punaisella katkoviivalla, lakkautetaan.

Yhteydenotto

Mikäli teillä on huomauttamista ehdotuskarttoihin, ottakaa yhteyttä toimitusinsinööriin alareunassa mainituilla yhteystiedoilla.

Henkilöitä, jotka kuuluvat koronaepidemian takia riskiryhmään mutta, haluaisivat esittää toiveensa henkilökohtaisesti, pyydetään ottamaan yhteyttä toimitusinsinööriin ennen kokousta.

Kokous

  • aika: kokous pidettiin 7.1.2021
  • valitusaika päättyy 8.2.2021

Yhteystiedot

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).