Hyppää pääsisältöön

Alueellinen yksityistietoimitus

Toimitusnumero
2019-622593
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Hämeenlinna

 

Kokouspaikka: Turvan talo, Mommilantie 7, 16900 Lammi

Toimituskokouksen aika: Tiistai 19.9. 2021, kello 10.00 lähtien ja kesto noin kolmisen tuntia.

Toimitusalue rajoittuu likimääräisesti seuraavasti: Porraskoskentieltä, tilan Harjula 109-563-10-20 rajaa myöten, jatkuen siitä edelleen Lammin valtionmaan 109-893-1-2 rajaa pitkin Padasjoentielle. Padasjoentieltä kääntyy pohjoiseen Taka-Evon ja Tommolan kylien väliseltä rajalta, kulkien Lakeasuon halki ja siitä edelleen lounaaseen Porraskoskentielle. Porraskoskentieltä kääntyy Kuohijärveen, jossa mm. Iso-Vohlio, Lehmiö, Sikosaari, Terrinen ja Lehtisaaret jäävät alueen sisään. Haapalahdesta alueen rajaus kääntyy pohjoiseen ja päätyen jälleen Porraskoskentielle. (Liite, vaikutusaluekartta).

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin ylläpito ja sen perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkityistä tieoikeuksista löytyy puutteita, Maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin tehtävillä alueellisilla tietoimituksilla.

Alueellisen tietoimituksen tavoitteena on järjestää rajauskartalle merkityn alueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella jo ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin saadaan näin vahvistetuksi kiinteistöille tarpeelliset tiet.

Tietoimituksessa ei käsitellä tieoikeutta, jossa ilmenee epäselvyyttä tai riitaisuutta. Ei sellaista tieoikeutta, joka kohdistuisi  koskemattomaan maahan, jossa ei todellakaan ole mitään tietä tai edes kulku-uraa. Toimituksessa ei käsitellä tienpidon yksiköintiä, eikä määrätä korvauksia.

Tietoimituksen kohteena olevalla alueella sijaitsevat, tarpeettomat tieoikeudet lakkautetaan.

Liitteenä oleva suunnitelmakartta tieoikeuksista on laadittu maanomistajien kuulemisen, kiinteistörekisterin, arkistotutkimusten, ilmakuvatarkastelun sekä maastokatselmuksen perusteella. Suunnitelmakartalla on esitetty nykyiset tai ehdotetut rasittavat ja oikeuttavat tieoikeudet sekä tiekunnalliset tiet.

Liitteenä olevasta käyttöoikeuslistauksesta käyvät ilmi toimitusalueella sijaitsevat tiet, jotka yksilöidään kartalle ja kiinteistörekisteriin käyttöoikeusyksikköinä. Käyttöoikeusyksiköt ovat pääsääntöisesti muotoa: 000-vuosiluku-K12345. Luettelosta selviää sekä oikeutetut että rasitetut tilat, tieoikeuden leveys (mikäli tiedossa) ja pituus. Myös tieoikeuksien osien lukumäärä löytyy listauksesta.

Toimitus rekisteröidään valitusajan päätyttyä, mikäli siitä ei ole valitettu.

Kuulemiskirjeet: 27.3.2019

Maastokatselmus: Kesällä 2019

Korona aikana huomioitavaa:

Toimituskokoukseen ei saa tulla oireisena. Riskiryhmiin kuuluvat henkilöt voivat valtuuttaa jonkun muun asioimaan puolestaan valtakirjalla. Toimituspaikalla tuolit on järjestetty koronan vaatimalla tavalla. Sen vuoksi tilaan mahtuu vain rajoitettu määrä asianosaista. Kokoukseen toivotaan osallistuvan vain yhden henkilönkultakin tilalta. Asianosaisten tulee noudattaa turvavälejä koskien toisia asianosaisia kuin myös toimitusvalmistelijaa ja -insinööriä.

Mikäli teillä on jotain kysyttävää kiinteistönne osalta toimitukseen liittyen, ottakaa yhteyttä toimitusinsinööriin puhelimitse/sähköpostilla ennen kokousta. .

Linkit

Video, mikä alueellinen yksityistietoimitus on(link is exte…

Toimitusten poikkeuskäytänteitä

Liitteet

Aluerajauskartta

Toimitussuunnitelmakartta

Käyttöoikeuslistaus

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).