2020-624090 Salo - Iloniemenkulma

Toimitusnumero
2020-624090
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Salo

Tämä Salon kunnassa sijaitseva toimitusalue käsittää tämän sivun alareunassa liitetiedostona olevan vaikutusaluekartan mukaisen alueen.


Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin perusparantaminen. Koska tällä alueella kiinteistörekisteriin merkittyjen tieoikeuksien kohdalla on puutteita, Maanmittauslaitoksen Turun palvelupiste ryhtyy täydentämään rekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin suoritettavilla alueellisilla tietoimituksilla.

Kiinteistönmuodostamislain mukaan toimitus voidaan suorittaa valtion varoin, mikäli yleinen etu eli kiinteistörekisterin selvyys ja luotettavuus jollakin alueella vaatii tällaisen toimituksen suorittamista.

Alueellisen yksityistietoimituksen tavoitteena on järjestellä toimitusalueen kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin ja toimituskartalle saadaan näin vahvistetuiksi kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden tarpeelliset viralliset tiet, jotka merkitään kiinteistörekisteriin käyttöoikeusyksikköinä.

Tietoimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, joka kohdistuisi uuteen alueeseen eikä myöskään kohdetta, jossa ilmenee epäselvyyttä tai ristiriitaisuutta.

Tietoimituksen kohteena olevalla alueella ennestään olevat tieoikeudet, jotka ovat jääneet tarpeettomiksi, lakkautetaan.

Koska kysymyksessä on vain käytössä olevan tieverkoston rekisteröinti kiinteistörekisteriin, ei toimituksessa määrätä tienpidon yksiköintiä.

Tietoimitus koskee kaikkia niitä kiinteistöjä ja yhteisiä alueita, joilla on tiluksia toimitusalueilla tai joilla on tieoikeus toimitusalueilla.

Mikäli kiinteistönne sijaitsee asemakaava-alueella ja sille kulku tapahtuu vain kaavan mukaisia katualueita pitkin, sen kulkuyhteydet ovat kunnossa.

Jos kiinteistönne rajoittuu yleiseen tiehen tai tiekunnan hallinnoimaan yksityistiehen ja sillä on sinne liittymä myöskin silloin kulkuyhteytenne ovat kunnossa.

AIKATAULU

Kuuleminen toteutetaan kirjeitse, jotka on postitettu 21.1.2020.

Kuulemisen, Maanmittauslaitoksen kartta-aineiston ja tarvittavien maastokatselmusten perusteella toimituksen vaikutusalueesta laaditaan teiden järjestelysuunnitelma, joka tulee nähtäville tälle sivulle liitetiedostona heti kun se valmistuu.

Järjestelysuunnitelmaa päivitetään aina myöhemmin ilmoitettavana päivänä pidettävään toimituskokouspäivään asti, jossa se vahvistetaan.

Vireilletulo 13.1.2020.

Maastotarkistukset on suoritettu  8.4.2020.

Loppukokous 6.10.2020 klo. 14:00 Salon kaupungintalo, valtuustosali Tammi.

Pyydänkin, että mahdolliset kysymykset ja huomautukset kulkuyhteyksien järjestelyyn esitettäisiin toimitusinsinöörille jo ennen toimituskokousta. Vaihtoehtoisesti ennen kokouksen alkua kokouspäivänä on mahdollista tutustua aineistoon kokouspaikalla klo 13:00-14:00 välisenä aikana, suosituksena yksi läsnäolija kultakin kiinteistöltä.

Jos haluat osallistua toimituksen kokoukseen ja koronaepidemian suhteen esimerkiksi kuulut riskiryhmään, toimitukseen olisi hyvä valtuuttaa asiamies.

Ethän tule kokoukseen sairaana ja muistattehan pitää riittävän turvavälin muihin asianosaisiin. 

Toimituspaikalla on jaossa käsihuuhdetta ja kasvosuojuksia.

 

Toimitus on rekisteröity XX.XX.20XX.

 


Toimitukseen liittyvänä ensisijaisena yhteyshenkilönä toimii:

Toimitusvalmistelija Rosanna Laine

rosanna.laine@maanmittauslaitos.fi

050 358 8854

Maanmittauslaitoksen palvelupisteen yhteystiedot:

Maanmittauslaitos Turun palvelupiste, Itsenäisyydenaukio 2 20800 Turku

Henri Wilcken

Toimitusinsinööri

puh. +358 400 825 464, sähköposti: henri.wilcken@maanmittauslaitos.fi

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).