Vitikanpää-Ketavaara pyörätie

Toimitusnumero
2020-624326
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Rovaniemi

Toimituksen ja hankkeen tarkoitus

Lapin ELY-keskus on hakenut maantielain 53 §:n mukaista maantietoimitusta. Hankkeen tarkoitus on jalankulku- ja polkupyörätie välille Vitikanpää-Ketavaara. Toimituksessa lunastetaan kevyen liikenteen väylää varten tarvittavat alueet ja oikeudet sekä määrätään lunastuskorvaukset. Lisäksi käsitellään tarvittavat rajankäynnit ja yksityisteiden järjestelyt.

 

Hankkeen urakoitsijana on Destia Oy:

työmaan vastaavana on Mauri Hakso p. +358406308718

Ja sijaisena toimii Heikki Kinnunen +358407163801

 

Toimituksen ja hankkeen vaiheet

1) Ennen hankkeen aloittamista pidetään Maantietoimituksen alkukokous ja suoritetaan haltuunotto 26.2.2020. Haltuunotto antaa tienpitäjälle oikeuden aloittaa tietyöt haltuunotetulla alueella.

Haltuunotossa alueet merkitään ensin maastoon paaluin. Maastoonmerkintä aloitetaan 4.2.2020 ja saadaan loppuun viikon aikana. Alkukokouksessa/Haltuunotossa kirjataan lunastettavalla alueella oleva omaisuus ja kirjataan se ylös myöhempää korvaamista varten. Yleensä korvaukset lunaste maksetaan loppukokouksen yhteydessä, joka pidetään hankkeen rakennustöiden valmistuttua.

Haltuunotto tehty 26.2.2020

2) Maanmittauslaitos mittaa vanhoja rajamerkkejä keväällä 2020 lumien sulettua

3) Rakentamisvaihe 2020-

4) Rakentamisen jälkeen pidetään loppukokous

- Maanmittauslaitos tekee rajankäynnit ja uudet rajat maastoon rakentamisen valmistuttua.

- Maastotöiden jälkeen tehdään alustava toimituskartta ja laitetaan tänne internetsivuille nähtäväksi.

- Loppukokousesta tiedotetaan hyvissä ajoin, jonka yhteydessä esitetään alustavat kuviointi ja arviointitiedot pinta-aloineen. Korvausvaatimuksia pyydetään tässä vaiheessa asianosaisilta

- Loppukokouksessa päätetään mm. rajankäynnit, yksityistien siirrot, uudet rajat ja käsitellään korvausasiat.

 

Hankkeen internetsivut: https://vayla.fi/lapissa-rakenteilla/mt-934-kevyen-liikenteen-vayla-valilla-vitikanpaa-ketavaara

 

Toimitusinsinööri:

Maanmittausinsinööri DI Tomi Lehtola

Puh. 0401909864

sähköposti: tomi.lehtola@maanmittauslaitos.fi

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).