Hyppää pääsisältöön

Vitikanpää-Ketavaara pyörätie

Toimitusnumero
2020-624326
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Rovaniemi

Toimituksen ja hankkeen tarkoitus

Lapin ELY-keskus on hakenut maantielain 53 §:n mukaista maantietoimitusta. Hankkeen tarkoitus on jalankulku- ja polkupyörätie välille Vitikanpää-Ketavaara. Toimituksessa lunastetaan kevyen liikenteen väylää varten tarvittavat alueet ja oikeudet sekä määrätään lunastuskorvaukset. Lisäksi käsitellään tarvittavat rajankäynnit ja yksityistie- ja tilusjärjestelyt.

 

Hankkeen urakoitsijana on Destia Oy:

työmaan vastaavana on Mauri Hakso p. +358406308718

Ja sijaisena toimii Heikki Kinnunen +358407163801

 

Toimituksen ja hankkeen vaiheet

1) Ennen hankkeen aloittamista pidetään Maantietoimituksen alkukokous ja suoritetaan haltuunotto 26.2.2020. Haltuunotto antaa tienpitäjälle oikeuden aloittaa tietyöt haltuunotetulla alueella.

Haltuunotossa alueet merkitään ensin maastoon paaluin. Maastomerkintä aloitetaan 4.2.2020 ja saadaan loppuun viikon aikana. Alkukokouksessa/Haltuunotossa kirjataan lunastettavalla alueella oleva omaisuus ja kirjataan se ylös myöhempää korvaamista varten. Yleensä korvaukset määrätään loppukokouksen yhteydessä, joka pidetään hankkeen rakennustöiden valmistuttua.

Haltuunotto tehty 26.2.2020

2) Maanmittauslaitos mittaa vanhoja rajamerkkejä keväällä 2020 lumien sulettua

3) Rakentaminen 

4) Maanmittauslaitoksen maastotyöt rakentamisen jälkeen lopullisten maantiealueen rajojen kartoittamiseksi.

5) Korvausvaatimusten pyytäminen (Alla alustava toimituskartta ja korvausvaatimuksen pyytämiseen liittyvät lomakkeet) 

4) Loppukokous rajojen määräämiseksi ja korvausten käsittelemiseksi sekä muiden maantietoimituksen kannalta tarpeellisten asioiden käsittelemiseksi.

 

Hankkeen internetsivut: https://vayla.fi/lapissa-rakenteilla/mt-934-kevyen-liikenteen-vayla-valilla-vitikanpaa-ketavaara

 

Toimitusinsinööri:

Maanmittausinsinööri DI Terhi Halonen, terhi.halonen@maanmittauslaitos.fi, p. 050 571 5427 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).