Alueellinen yksityistietoimitus Uusikaupunki II

Toimitusnumero
2020-625656
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Uusikaupunki

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkittyjen tieoikeuksien kohdalla on puutteita, Maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin suoritettavilla alueellisilla yksityistietoimituksilla. Kiinteistönmuodostamislain mukaan toimitus voidaan suorittaa valtion varoin, mikäli yleinen etu eli kiinteistörekisterin selvyys ja luotettavuus jollakin alueella vaatii tällaisen toimituksen suorittamista.

Alueellisen yksityistietoimituksen tavoitteena on järjestellä toimitusalueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin ja toimituskartalle saadaan näin vahvistetuiksi kiinteistöjen tarpeelliset viralliset tiet.

Toimituksissa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, joka kohdistuisi uuteen alueeseen. Lisäksi toimituksissa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, jossa ilmenee epäselvyyttä tai ristiriitaisuutta.

Tietoimitusten kohteena olevilla alueilla sijaitsevat mahdolliset tarpeettomat tieoikeudet tullaan lakkauttamaan.

Koska kysymyksessä on käytössä olevan tieverkon inventointi ja perusparantaminen kiinteistörekisteriin, ei toimituksissa määrätä tienpidon yksiköintiä.

Maanmittauslaitos suorittaa ensi vaiheessa kiinteistöjen omistajien sekä tarpeelliseksi katsottujen viranomaisten kuulemisen ja pyytää maanomistajia merkitsemään kiinteistöään koskevaan karttaotteeseen kiinteistölle pääsemiseksi tarpeelliset tieyhteydet.

Kuulemisen jälkeen Maanmittauslaitos laatii lopullisen alueen tieverkoston järjestelysuunnitelman ja pitää toimituksen loppukokouksen. Kokouksesta tullaan tiedottamaan erikseen.

Toimitus on tullut vireille 28.1.2020

Tämän toimituksen kuulemiskirjeet postitettiin 17.2.2020.

Maastotarkistukset suoritettu 20.3.2020

Kokous pidetään 29.9.2020 klo. 13:00. Kulttuurikeskus Crusellissa, Kullervontie 11, Uusikaupunki.

Pyydänkin, että mahdolliset kysymykset ja huomautukset kulkuyhteyksien järjestelyyn esitettäisiin toimitusinsinöörille jo ennen toimituskokousta. Vaihtoehtoisesti ennen kokouksen alkua kokouspäivänä on mahdollista tutustua aineistoon kokouspaikalla klo 12:00-13.00 välisenä aikana, suosituksena yksi läsnäolija kultakin kiinteistöltä.

Jos haluat osallistua toimituksen kokoukseen ja koronaepidemian suhteen esimerkiksi kuulut riskiryhmään, toimitukseen olisi hyvä valtuuttaa asiamies.

Ethän tule kokoukseen sairaana ja muistattehan pitää riittävän turvavälin muihin asianosaisiin. 

Toimituspaikalla on jaossa käsihuuhdetta ja kasvosuojuksia.

Toimitukseen liittyvänä ensisijaisena yhteyshenkilönä toimii:

- Toimitusvalmistelija Maarit Valonen, puh.+358 40 801 7809,

sähköposti: maarit.valonen@maanmittauslaitos.fi

 

Maanmittauslaitoksen palvelupisteen yhteystiedot:

Maanmittauslaitos Turun palvelupiste, Itsenäisyydenaukio 2 20800 Turku

 

- Toimitusinsinööri Henri Wilcken, puh. +358 400 825 464,

sähköposti: henri.wilcken@maanmittauslaitos.fi

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).