Hyppää pääsisältöön

Områdesvägförrättning, 2020-626813

Toimitusnumero
2020-626813
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Kökar

LOKAL VÄGFÖRRÄTTNING FNR 2020-634809
I Lantmäteriverkets uppgifter ingår bland annat grundförbättring av fastighetsregistret. Eftersom det finns brister som berör vägrätter som antecknats i fastighetsregistret, kompletterar Lantmäteriverket fastighetsregistret beträffande vägrätter genom lokala vägförrättningar som betalas med statens medel. Enligt fastighetsbildningslagen kan en förrättning utföras med statens medel ifall det allmänna intresset, det vill säga tillförlitligheten eller klarheten i fastighetsregistret, förutsätter utförandet av en sådan förrättning.

Syftet med en lokal vägförrättning är att reglera fastigheternas färdselrätter på förrättningsområdet så att färdselrätterna motsvarar fastigheternas verkliga behov med tanke på det befintliga vägnätet på området. På detta sätt kan de för fastigheterna behövliga vägarna fastställas officiellt i fastighetsregistret och på förrättningskartan. Vid förrättningen kommer man inte att behandla stiftandet av vägrätter på platser där ingen väg finns i terrängen. Därtill kommer man inte att behandla stiftandet av oklara eller stridiga vägrätter. Eventuella obehövliga vägrätter på vägförrättningsområdet kommer att upphävas. Eftersom denna förrättning gäller inventering av det befintliga vägnätet i syftet att grundförbättra fastighetsregistret, bestäms inte vägenhetsberäkningen för väghållning vid denna förrättning.


Efter hörandet av markägarna upprättar Lantmäteriverket den slutliga regleringsplanen för vägnätet på området och håller förrättningens slutsammanträde. Sammanträdet kommer att tillkännages separat.


Förrättningsberedare är Heidi Spännäri, e-post: heidi.spannari@lantmateriverket.fi
Kontaktuppgifter till Lantmäteriverkets serviceställe:
Lantmäteriverkets serviceställe i Åbo, Självständighetsplan 2, 20800 Åbo

Joonas Kärkkäinen
Förrättningsingenjör
Tfn +358407344356, e-post joonas.karkkainen@lantmateriverket.fi

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).