Valtatie 1 varustaminen meluesteillä Veikkolan kohdalla, Kirkkonummi

Toimitusnumero
2020-627871
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Kirkkonummi

Maantietoimitus

Maantietoimituksen tarkoitus on tiehanketta varten tarvittavan omaisuuden lunastus sekä korvauksen määrääminen hankkeen ja toimituksen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Toimituksessa käsitellään mm. tiealueen haltuunotto, lunastukset, korvauskysymykset, rajankäynnit sekä mahdolliset yksityistie- ja tilusjärjestelyt.

Maantietoimitus koskee Valtatie 1 (Turunväylä) eteläpuolen varustamista meluesteillä Veikkolan kohdalla. Hankkeen yhteydessä Turunväylä varustetaan meluvallilla, -aidalla, -kaiteella ja niiden yhdistelmällä. Hankkeen yhteydessä peruskorjataan myös alikulkuja.

Alta olevista liitteistä löytyvät mm. hankkeen tie- ja rakennussuunnitelmakartat.

Väyläviraston hankesivuille pääset tästä ja melusuojauksesta tehdyn animaation löydät tästä (YouTube).

Aikataulu

Toimituksen alkukokous pidettiin maanantaina 16. maaliskuuta 2020 kello 9:15 Veikkolan seurakuntakodin kirkkosalissa. Sen yhteydessä suoritettiin haltuunottokatselmus ja alueiden haltuunotto, jonka jälkeen tienpitäjä sai alueet haltuunsa ja työt voitiin aloittaa. Haltuunotosta on tehty karttaluonnos.

Töiden pitäisi olla valmiit marraskuuhun 2020 mennessä, jonka jälkeen toimitusta jatketaan ns. jatkokokouksella.

Mikäli rakentamistyön aikana tapahtuu vahinkoa viereiselle kiinteistölle, maanomistajaa suositellaan viipymättä ottamaan yhteyttä urakoitsijaan ja toimitusinsinööriin vahingon todentamiseksi.

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri
Hannu Kiviluoto
+358 40 152 4972
hannu.kiviluoto@maanmittauslaitos.fi

Laajemmin yhteystietoja yhteystietolomakkeelta.