2020-629004 Mt 955 parantaminen välillä Köngäs-Hanhimaa, Kittilä

Toimitusnumero
2020-629004
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Kittilä

Tälle sivulle päivitetään toimitusta koskevia asioita

Maantietoimituksen hakija

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Maantietoimituksen kohde

Maantien 955, kiinteistötunnus 261-895-2-15 , parantaminen (uusi linjaus) Kittilän kunnassa välillä Köngäs-Hanhimaa

Hankkeen internetsivut, josta löytyy suunnitelmakartat ym. hankkeeseen liittyvää tietoa:

https://vayla.fi/lapissa-suunnitteilla/mt-955-kongas-hanhimaa-parantaminen

Toimituksen tarkoitus

Maantietoimituksessa lunastetaan maantietä varten tarvittavat alueet ja käsitellään lunastuksesta aiheutuvat korvauskysymykset.

Toimituksen maastotyöt ennen alkukokousta/haltuunottoa (paalutus on valmis)

Toimituksen ensimmäisessä vaiheessa otetaan haltuun rakentamiseen tarvittavat alueet. Aluksi alueet merkitään maastoon haltuunottopaalutuksin, sekä kartoitetaan vanhoja rajoja/rajamerkkejä.

Haltuunoton maastotyöt tehdään kesän 2020 aikana ja maastotyönjohtajana toimii kartoittaja Mika Salmela

Puh. 050 575 4512, Sähköposti: mika.salmela@maanmittauslaitos.fi

Maastotöissä haltuunotettavat alueet merkitään maastoon sinipäisin puupaaluin.

Maastoon merkitään:

- Uudet maantien alueet

- Maantien laskuojat

- Läjitysalueet

- Rakentamisen aikaiset yksityistiealueet

 

Haltuunotto tehdään kirjallisena menettelynä (26.11.2020)

Koronatilanteen vuoksi haltuunotto tehdään kirjallisena menettelynä ja haltuunottokokousta ei koronatilanteen vuoksi pidetä. Asiasta on informoitu maanomistajia kirjeitse. 

Ennen rakentamisen aloittamista suoritetaan rakentamiseen tarvittavien alueiden haltuunotto. Haltuunoton jälkeen voidaan rakentamishanke aloittaa. Haltuunotto tehdään Maanmittauslaitoksen toimesta toimitusinsinöörin johtamana.

Haltuunotossa kirjataan maantiehankkeen alle jäävien alueiden omaisuus, jotta ne ovat myöhemmin korvattavissa. Haltuunotossa kuullaan asianosaisia.

 

 

Yhteystietoja

Tiedustelut rakentamisesta:

Projektipäällikkö: Tomi Tiuraniemi
Puhelin:0295 037 262 Sähköposti: tomi.tiuraniemi@ely-keskus.fi

Urakoitsija: 

ELY-keskuksen (valtion alueellinen tienpitoviranomainen) edustajana toimituksessa:

Ely-keskuksen maanhankkija Markku Suoranta
Puhelin: 040 5879689 Sähköposti: markku.suoranta@ely-keskus.fi

 

Maantietoimituksen toimitusinsinööri

Toimitusinsinööri vaihdettu 

Jaakko Järvitalo

jaakko.jarvitalo@maanmittauslaitos.fi

0401800783

 

Edellinen toimitusinsinööri (Tomi Lehtola, Rovaniemen palvelupiste, puh. 0401909864, sähköposti: tomi.lehtola@maanmittauslaitos.fi)

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).