Hyppää pääsisältöön

Yhteisten vesialueiden yhdistäminen Mikkelissä

Toimitusnumero
2020-630471
Toimituslaji
Muut toimitukset
Kunta
Mikkeli

Toimituksen tarkoitus

Toimituksen tarkoituksena on yhdistää alla luetellut yhteiset vesialueet yhdeksi uudeksi yhteiseksi vesialueeksi. Tarkoituksena on uuden Mikkelin osakaskunnan muodostaminen osakaskuntien tekemien päätösten mukaisesti.  

Yhdistettävät yhteiset alueet Mikkelin kaupungissa:

491-402-876-3  Kattila osakaskunta (ei Kattilanlahden palsta),                
491-402-876-9  Kirkonkylä 3 ja 5 (vain Pitkäjärven palsta),
491-405-876-1  Laurikkala 3,4, Suonsaari 9 osakaskunta,                  
491-406-876-1  Moisio 1:30 ja 1:31,                  
491-406-876-2  Moision osakaskunta,                  
491-406-876-3  Moisio 2:48-2:52,                     
491-406-876-5  Moisio 1-3 yht. rauhoituspiiri,       
491-406-876-7  Moisio 1:14-1:18,1:20-1:22,           
491-410-876-2  Visulahti 3 osakaskunta,              
491-410-876-5  Visulahti 1 osakaskunta,              
491-410-876-7  Visulahti 2-4 osakaskunta (vain Visulahden palsta),            
491-414-876-2  Haahkala 2 osakaskunta (vain Pitkäjärven, Nieluksen ja Kaituenlammen palstat),              
491-415-876-1  Häyrylä 1 osakaskunta,                
491-415-876-2  Häyrylä 2 osakaskunta,                
491-417-876-9  Rantakylä 1 osakaskunta (vain Pitkäjärven, Orijärven, Käähkämälammen ja Naistingin palstat),
491-419-876-2  Sairila 1 osakaskunta                 
491-420-876-1  Tuukkala 3 osakaskunta               
491-425-876-1  Kylänlahti B osakaskunta             
491-426-876-1  Anianniemi 2,3,4 osakaskunta         
491-428-876-1  Laitiala osakaskunta                 
491-431-876-2  Marjoniemi 3-5 (vain Iso-Limman palsta),                      
491-437-876-1  Olkkolanniemi 3,                      
491-437-876-2  Olkkolanniemi 1+4 osakaskunta,        
491-437-876-3  Olkkolanniemi 2 osakaskunta,          
491-439-876-1  Haapataipale osakaskunta (ei Tetrisaari, eikä Lokkiluoto),            
491-452-876-1  Haukkakorhola 1-2,                    
491-454-876-1  Heinälahti 1 osakaskunta,             
491-458-876-1  Helppanala 1-2,                       
491-460-876-1  Taipale 2-3,                          
491-460-876-2  Taipale 1 (ei saaret Saarijärvessä, 2 kpl),                          
491-466-876-5  Vatila 8 (vain Pitkäjärven ja Nieluksen palstat),                          
491-469-876-1  Hyyrylä 1 osakaskunta,                
491-469-876-2  Hyyrylä 2 osakaskunta,                
491-470-876-1  Kaipialan osakaskunta,                
491-472-876-1  Karstula 1-2,                         
491-477-876-2  Korholan osakaskunta,                 
491-511-876-3  Hangastenmaa 6 (vain Kernuun palsta),                       
491-511-876-5  Hangastenmaa 8,                       
491-514-876-1  Heramäen osakaskunta,                 
491-514-876-2  Heramäki 3-4 ja 5 osakaskunta (ei saaret 8 kpl),   
491-519-876-1  Inkarila,                             
491-523-876-1  Kapala,                               
491-527-876-3  Korhola 7,                           
491-533-876-1  Laitiala 1-2 osakaskunta,             
491-545-876-1  Parkatniemen osakaskunta (vain palsta Naaraniemen edustalta),           
491-876-5-3      Sattila 1-2, Savela 1-5 (vain Lintumaisen, Pirttilammen ja Iso Herajärven palstat),             
491-876-9-0      Kyyhkylänniemi-Anianniemi osakaskunta,
491-876-14-1   Pöntilä-Sokkala osakaskunta,          
491-876-15-1   Laurikkala 1-3 (vain Iso Herajärven palsta),                      
491-876-19-0   Riittilä 1-2 (vain Pitkäjärven palsta),                       
491-876-20-0   Rantakylä 10, Laitiala 4,             
491-876-21-0   Parkkila 3 osakaskunta,              
491-876-39-0   Hyyrylä 1, Laitiala 1-3 osakaskunta.  

Yhteisten alueiden omistajat eli osakaskunnat ovat kokouksissaan päättäneet yhdistää vesialueensa. Näiden päätösten perusteella yhdistetään yllä mainitut yhteiset vesialueet yhdeksi uudeksi yhteiseksi vesialueeksi. Uudelle yhteiselle alueelle vahvistetaan osakasluettelo. Osakkaina eli omistajina ovat kaikki yhteisten vesialueiden osakastilojen omistajat.

Toimituksen tarkoituksena on myös jakaa Kattila osakaskunnan 491-402-876-3 ja Kirkonkylä 3 ja 5 osakaskunnan 491-402-876-9 alueet osakaskuntien tekemien päätösten mukaisesti. Em. osakaskunnat ovat kokouksissaan päättäneet, että palstat, joita ei yhdistetä uuteen Mikkelin osakaskuntaan, jäävät Mikkelin kaupungin omistamille osakastiloille. Osakaskunnat ovat päättäneet, että muiden kuin kaupungin omistuksessa olevien tilojen osuudet siirretään jäljelle jääviltä palstoilta uuteen Mikkelin osakaskuntaan.

Toimituskokous

Osakaskuntien kokouspäätösten lisäksi yhdistymisen virallistuminen ja osuuksien siirrot (yhteisen alueen jakaminen) edellyttävät asian käsittelyä maanmittaustoimituksessa. Asian käsittelemiseksi pidetään toimituskokous, jossa esitellään vesialueet ja käsitellään mm. toimituksen edellytykset, yhdistymisperiaatteet ja vahvistetaan uusi osakasluettelo.

Toimituskokous on pidetty 7.6.2021 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla Mikkelissä. Kokouksessa ei tehty muutoksia liitteissä esiteltyihin asioihin.

Osakasluettelo

Yhteinen alue kuuluu kiinteistöille yhteisesti. Sen omistajia ovat osakaskiinteistöjen omistajat yhdessä, he muodostavat osakaskunnan eli omistajayhteisön. Yhteisen alueen osakaskiinteistöt selviävät osakasluettelosta. Kaikki kiinteistöt, joihin kuuluu osuus johonkin yhdistettävistä vesialueista, ovat osakaskiinteistöinä myös uudessa yhdistetyssä vesialueessa. 

Kun yhdistyminen tehdään eli muodostetaan uusi yhteinen alue, kaikkien osakaskiinteistöjen osuuden suuruutta ilmaisevat osuusluvut muuttuvat, mutta osuus suhteessa muihin tiloihin ei muutu. Osakaskuntien tekemän yhdistymissopimuksen mukaan uusi osakasluettelo laaditaan pinta-alaperusteisesti. Se tarkoittaa, että nykyiset osakasluettelot yhdistetään yhdistettävien alueiden pinta-alojen mukaisessa suhteessa. Yksittäisen osakastilan osalta tämä tarkoittaa, että jos tilan osuusluku vastaa nykyosakaskunnassa esim. yhtä hehtaaria vettä (laskennallisesti), niin uudessakin osakaskunnassa sen osuusluku vastaa yhtä hehtaaria vettä.

Katso osakasluetteloluonnos sivun alalaidan linkistä. Luetteloluonnoksessa osakaskiinteistöt on lueteltu niiden kiinteistötunnuksen mukaisessa järjestyksessä. Jos olet saanut kutsukirjeen toimituskokoukseen, niin tilasi kiinteistötunnus näkyy kirjeen osoitesivulla. Kiinteistöjen sijaintia voit katsoa myös Karttapaikalta, tarkemmissa mittakaavoissa saat siellä kartoille näkyviin myös kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset.

Yhteisen vesialueen jako

Kattila osakaskunnan 491-402-876-3 ja Kirkonkylä 3 ja 5 osakaskunnan 491-402-876-9 alueiden jakaminen siirtämällä osuuksia palstasta toiseen pinta-alaperusteisesti: muut kuin Mikkelin kaupungin omistamat osakastilat saavat osuuksia uuteen Mikkelin osakaskuntaan myös kaupungin omistamille osakastiloille jäävien alueiden pinta-alan mukaan, Mikkelin kaupungin osuus uudesta osakaskunnasta pienenee vastaavasti. 

Vesialueet

Yhdistyminen koskee noin 3600 hehtaarin vesialuetta Mikkelin eteläpuolisilla vesialueilla. Yhdistettävät alueet näet alalaidan liitelinkeistä. Liitteenä on kooste toimituskokouksessa esiteltävistä asioista sisältäen karttaleikkeitä yhdistyvistä alueista. Huomioi, että eri karttaleikkeet ovat eri mittakaavoissa, eivätkä ne ole vertailukelpoisia keskenään. Liitteenä on myös kartta toimituksessa muodostettavan uuden Mikkelin osakaskunnan kaikista alueista. Osakaskunnan alueet näkyvät kartalla punertavalla rasterilla. 

Yhteisten alueiden ja kiinteistöjen sijaintia voit selvittää myös Karttapaikalta. Voit hakea karttoja koko Suomesta mm. paikannimillä ja koordinaateilla. Tarkemmissa mittakaavoissa kartoille saa näkyviin myös kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset.

Toimitusinsinööri Pirjo Alkiomaa, puh. 040 755 6227, 
                                   pirjo.alkiomaa@maanmittauslaitos.fi