Hyppää pääsisältöön

Alueellinen yksityistietoimitus 2020-633767, Loppi

Toimitusnumero
2020-633767
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Loppi

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkittyjen tieoikeuksien kohdalla on puutteita, Maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin suoritettavilla alueellisilla tietoimituksilla.

Alueellisen yksityistietoimituksen tavoitteena on järjestellä liitekartalle merkityn alueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella jo ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin saadaan näin vahvistetuiksi kiinteistöille tarpeelliset viralliset tiet.

Toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, joka kohdistuisi uuteen alueeseen, jossa ei ole olemassa tietä. Lisäksi toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, jossa ilmenee epäselvyyttä tai ristiriitaisuutta.

Tietoimituksen kohteena olevalla alueella sijaitsevat mahdolliset tarpeettomat tieoikeudet tullaan lakkauttamaan.

Koska kysymyksessä on käytössä olevan tieverkoston inventointi ja perusparantaminen kiinteistörekisteriin, ei toimituksessa määrätä tienpidon yksiköintiä (osittelua).

Maanmittauslaitos laatii kiinteistörekisterin, kartta- ja ilmakuvatarkastelun sekä maastokatselmuksen perusteella alueen tieverkoston järjestelysuunnitelmakartan (löytyy sivun alareunassa olevasta linkistä) ja pitää toimituksen loppukokouksen.

Jos kiinteistönne rajoittuu yleiseen tai tiekunnan tiehen (yksityistiehen) ja sillä on liittymä, kiinteistönne tieoikeudet ovat kunnossa.

Toimitusalue käsittää Lopen kunnassa Kantatie 54:n, Ourajoen kylän rajan, HML kaupungin rajan, Janakkalan kunnan rajan, Ojajärven ja Ojajärventien rajaama alue. Alueen ulottuvuus selviää oheisesta vaikutusaluekartasta.

Maastokatselmus suoritettu 5.12.2022.

Toimituskokous pidettiin torstaina 26.1.2023 klo 9.30 Lopen kunnantalolla, Yhdystie 5.

Toimituksen muutoksenhakuaika on päättynyt  ja saanut lainvoiman. Toimitus on merkitty kiinteistörekisteriin 16.3.2023.

Yhteystiedot
toimitusinsinööri Ville Mäkinen
+35840 8017385
ville.a.makinen(ät)maanmittauslaitos.fi

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).