Hyppää pääsisältöön

Alueellinen yksityistietoimitus Kalvola 6

Toimitusnumero
2020-635391
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Hämeenlinna

Tässä toimituksessa käsitellään Hämeenlinnan kaupungissa, Kalvolassa, sijaitsevaa aluetta, toimitusalueen rajauskartta löytyy sivun alareunassa olevasta linkistä.

 

Yleistä

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkittyjen tieoikeuksien kohdalla on puutteita, Maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin suoritettavilla alueellisilla tietoimituksilla.

Alueellisen yksityistietoimituksen tavoitteena on järjestellä liitekartalle merkityn alueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella jo ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin saadaan näin vahvistetuiksi kiinteistöille tarpeelliset viralliset tiet.

Toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, joka kohdistuisi uuteen alueeseen, jossa ei ole olemassa tietä. Lisäksi toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, jossa ilmenee epäselvyyttä tai ristiriitaisuutta.

Tietoimituksen kohteena olevalla alueella sijaitsevat mahdolliset tarpeettomat tieoikeudet tullaan lakkauttamaan.

Koska kysymyksessä on käytössä olevan tieverkoston inventointi ja perusparantaminen kiinteistörekisteriin, ei toimituksessa määrätä tienpidon yksiköintiä (osittelua).

Maanmittauslaitos laatii kiinteistörekisterin, kartta- ja ilmakuvatarkastelun sekä maastokatselmuksen perusteella alueen tieverkoston järjestelysuunnitelmakartan (löytyy sivun alareunassa olevasta linkistä) ja pitää toimituksen loppukokouksen.

Jos kiinteistönne rajoittuu yleiseen tai tiekunnan tiehen (yksityistiehen) ja sillä on liittymä tai, kiinteistönne sijaitsee asemakaava-alueella ja kuljette kaavan mukaisia katualueita, kiinteistönne tieoikeudet ovat kunnossa.

 

Toimituskokous

Aika:  torstai 26.8.2021     kello 10:00     

Paikka:  Iittalan Kylätalo, Hollaajantie 3, 14500 IITTALA

 

Huomioi koronatilanne

- Toivon, että kiinteistöä kohti paikalle tulisi vain yksi henkilö. 

- Pyydän, että mahdolliset kysymykset ja huomautukset kulkuoikeuksiin esitettäisiin toimitusinsinöörille jo ennen toimituskokousta ottamalla yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

- Erityisesti riskiryhmäläisiä muistutan siitä, että toimitukseen voi valtuuttaa osallistumaan puolestanne jonkun toisen.

- Toimituspaikalla on jaossa käsihuuhdetta ja kasvomaskeja.

 -Muistathan turvavälit.

 

Yhteystiedot

Toimitusvalmistelija: Tiina Tähtiaho

040 801 7352

tiina.tahtiaho@maanmittauslaitos.fi

 

Toimitusinsinööri: Elisabet Holma

040 537 6779

elisabet.holma@maanmittauslaitos.fi

 

Järjestelysuunnitelmaa muutettu 18.8.2021

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).