Yhteisten alueiden yhdistäminen Pyhtäällä

Toimitusnumero
2020-635900
Toimituslaji
Muut toimitukset
Kunta
Pyhtää

Toimituskokous

Aika:      Perjantaina 13.8.2021 klo 10.00
Paikka:  Kotkan Höyrypanimo, Metsontie 41, 48220 Kotka
              
Poikkeusolojen takia on suotavaa, että osakastilan omistajista vain yksi osallistuu kokoukseen. Toimitukseen voi myös valtuuttaa asiamiehen. Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua etäyhteydellä (puhelin, video). Asianosaisen läsnäolo kokouksessa ei ole välttämätöntä, poissaolo ei estä toimituksen käsittelyä.

Välittömästi toimituskokouksen jälkeen uusi osakaskunta pitää järjestäytymiskokouksen.  Järjestäytymiskokouksessa hyväksytään osakaskunnan säännöt sekä käsitellään muut tarpeelliset kalastuksen ja hallinnon järjestelyt. Lisätietoa osakaskunnan kokouksesta: Kai Haime, puh. 050 308 2648, haimekai@gmail.com.

Toimituksen tarkoitus

Toimituksen tarkoituksena on yhdistää alla luetellut yhteiset alueet yhdeksi uudeksi yhteiseksi alueeksi. Tarkoituksena on uuden Heinlahden osakaskunnan muodostaminen osakaskuntien tekemien päätösten mukaisesti.  

Yhdistettävät yhteiset alueet Pyhtään kunnassa:

624-401-876-1 Heinlahden osakaskunta,
624-401-876-2 Heinlahden kylän järvet.

Yhteisten alueiden omistajat eli osakaskunnat ovat kokouksissaan päättäneet yhdistää alueensa. Näiden päätösten perusteella yhdistetään yllä mainitut yhteiset alueet yhdeksi uudeksi yhteiseksi alueeksi. Uudelle yhteiselle alueelle vahvistetaan osakasluettelo. Osakkaina eli omistajina ovat kaikki yhdistettävien alueiden osakastilojen omistajat.

Toimituskokouksen tarkoitus

Osakaskuntien kokouspäätösten lisäksi yhdistymisen virallistuminen edellyttää asian käsittelyä maanmittaustoimituksessa. Asian käsittelemiseksi pidetään toimituskokous, jossa esitellään vesialueet ja käsitellään mm. yhdistymisperiaatteet ja vahvistetaan uusi osakasluettelo.

Osakasluettelo

Yhteinen alue kuuluu kiinteistöille yhteisesti. Sen omistajia ovat osakaskiinteistöjen omistajat yhdessä, he muodostavat osakaskunnan eli omistajayhteisön. Yhteisen alueen osakaskiinteistöt selviävät osakasluettelosta. Kaikki kiinteistöt, joihin kuuluu osuus johonkin yhdistettävistä alueista, ovat osakaskiinteistöinä myös uudessa yhdistetyssä alueessa.

Kun yhdistyminen tehdään eli muodostetaan uusi yhteinen alue, sille vahvistetaan uusi osakasluettelo. Kaikkien osakaskiinteistöjen osuuden suuruutta ilmaisevat osuusluvut muuttuvat, mutta osuus suhteessa muihin tiloihin ei muutu. Osakasluetteloluonnos on laadittu pinta-alaperusteisesti. Se tarkoittaa, että nykyiset osakasluettelot yhdistetään yhdistettävien alueiden pinta-alojen mukaisessa suhteessa. Yksittäisen osakastilan osalta tämä tarkoittaa, että jos tilan osuusluku vastaa nykyosakaskunnassa esim. yhden hehtaarin aluetta (laskennallisesti), niin uudessakin osakaskunnassa sen osuusluku vastaa yhtä hehtaaria.

Katso osakasluetteloluonnos sivun alalaidan linkistä. Luetteloluonnoksessa osakaskiinteistöt on lueteltu niiden kiinteistötunnuksen mukaisessa järjestyksessä. Jos olet saanut kutsukirjeen toimituskokoukseen, niin tilasi kiinteistötunnus näkyy kirjeen osoitesivulla. Kiinteistöjen sijaintia voit katsoa myös Karttapaikalta, tarkemmissa mittakaavoissa saat siellä kartoille näkyviin myös kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset.

Alueet

Yhdistyminen koskee osakaskuntien kaikkia alueita. Heinlahden osakaskunnan 624-401-876-1 alueet ovat pääosin merialueita Heinlahden ympäristössä (Heinlahti - Pitkäsalmi - Äyspäänselkä). Yksikköön 624-401-876-2 Heinlahden kylän järvet kuuluu kaksi umpeenkasvanutta entistä järvialuetta, Myllyjärvi sekä Valkianjärvensuolla sijainnut järvi. Yhdistettävät alueet näet alalaidan liitelinkeistä. Liitteenä on kooste toimituskokouksessa esiteltävistä asioista sisältäen karttaleikkeitä yhdistyvistä alueista. Huomioi, että eri karttaleikkeet ovat eri mittakaavoissa, eivätkä ne ole vertailukelpoisia keskenään. Liitteenä on myös kartta toimituksessa muodostettavan uuden Heinlahden osakaskunnan kaikista alueista. Osakaskunnan alueet näkyvät kartalla punertavalla rasterilla. 

Yhteisten alueiden ja kiinteistöjen sijaintia voit selvittää myös Karttapaikalta. Voit hakea karttoja koko Suomesta mm. paikannimillä ja koordinaateilla. Tarkemmissa mittakaavoissa kartoille saa näkyviin myös kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset.

Toimitusinsinööri Pirjo Alkiomaa, puh. 040 755 6227, 
                                   pirjo.alkiomaa@maanmittauslaitos.fi