Hyppää pääsisältöön

Lunastustoimitus Juurikorpi-Vehkjärvi 110 kV voimansiirtojohtoalueen lunastamiseksi, Kotka ja Hamina

Toimitusnumero
2020-643609
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Hamina
Kotka

Hankkeen kuvaus

Valtioneuvosto on antanut 27.8.2020 Kaakon Alueverkko Oy:lle luvan lunastamalla hankkia pysyvän käyttöoikeuden 110 kV sähkönsiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten tarvittaviin alueisiin. Samalla on myönnetty oikeus ottaa lunastettava omaisuus haltuun ennen lunastuslain 57 §:n 1 momentissa tarkoitettua ajankohtaa (ennakkohaltuunottolupa). Lunastuslupa on lainvoimainen.

Lunastus alkaa Kotkan kaupungin Juurikorvessa sijaitsevalta kiinteistöltä 285-429-12-88 Alho ja päättyy Haminan kaupungin Vehkjärvellä sijaitsevalle kiinteistölle 75-433-1-108 Kaskela. Johdon pituus on noin 13 kilometriä.

Suurin osa uudesta voimansiirtojohdosta tulee kulkemaan aikaisemman Fingrid Oyj:n Kymi-
Vainikkala 400 kV voimansiirtojohdon vieressä. Juurikorven päässä (länsipäässä) johto tulee kaikkien
maanomistajien hyväksymällä tavalla kulkemaan siitä hieman erillään noin 0,8 kilometrin
matkalla. Juuriniityllä johdon linjaus poikkeaa Kymi-Vainikkala johdon linjauksesta
noin 1,3 kilometrin matkalla kulkien siltäkin osin noin 0,8 kilometrin matkalla Kymi-Raippo
110 kV johdon rinnalla. Lunastusluvan mukaan johtoaukean leveys on 26 metriä. Se molemmilla puolilla on 10 metriä leveät reunavyöykkeet, joilla puun kasvattamista rajoitetaan. Koko johtoalueen leveys on siten 46 metriä ja se ulottuu osittain vanhojen johtoalueiden päälle.

Yleissuunnitelmakartta ja maastokartta johtoalueesta ovat liitteinä.

Lunastustoimituksen tarkoitus

Toimituksessa on tarkoituksena muun muassa lunastaa pysyvä käyttöoikeus sähkön- ja tiedonsiirtolinjan vuoksi tarpeellisiin alueisiin ja käsitellä korvausten määrääminen hankkeen ja toimituksen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

Lisätietoa voimajohtoalueen lunastustoimituksesta on liitteenä olevassa esitteessä.

Alkukokous ja haltuunotto

Lunastustoimituksen alkukokous pidettiin 8.10.2020 Vehkalahtitalossa Haminassa. Toimituksessa ei vaadittu ennakkokorvauksia eikä niitä siten määrätty.

Toimituskokouksen jäkeen 8.10.2020 ja seuraavana päivänä 9.10.2020 pidettiin haltuunottokatselmus voimalinja-alueella lunastajan, lunastustoimikunnan tai maanomistajien tarpeellisiksi katsomissa kohteissa. Lunastusluvan mukaiset alueet tulivat lunastajan haltuun 9.10.2020 katselmuksen tultua lopetetuksi.

Hankkeen toteuttaminen

Johto on valmistunut ja otettu käyttöön 20.10.2021.

Jatkokokous ja maastokatselmus

Lunastustoimituksen jatkokokous pidettiin 30.3.2022 Vehkalahtitalossa Haminassa. Kokouksessa mm. kerrottiin korvauskäsittelystä ja annettiin määräaika korvausvaatimusten jättämiselle. Vaikka korvaukset määrätään pääsääntöisesti viran puolesta, korvausvaatimuksille varataan aikaa. Mahdolliset kirjalliset korvausvaatimukset on esitettävä toimitusinsinöörille niin, että ne ovat perillä viimeistään perjantaina 22.4.2022. Mieluiten vaatimukset tulisi esittää sähköpostitse. Lunastajalta pyydetään vastine korvausvaatimuksiin.

Toimituksen maastokatselmus pidetään keskiviikkona 27.4.2022 ja torstaina 28.4.2022. Koko johtoaluetta ei välttämättä katselmoida. Erityisesti niillä metsäalueilla, joilla ei ole ilmennyt mitään erityistä, ei välttämättä käydä.

Katselmus aloitetaan keskiviikkona 27.4.2022 klo 8:00 johdon läntisestä päätepisteestä Juurikorventien varressa Kotkassa. Siitä edetään rautatien ja valtatien 15 väliselle peltoaukealle ja edelleen valtatien 15 itäpuolelle peltoaukean itäreunaan. Tästä eteenpäin metsäalueella katselmoidaan vain tarvittavat kohteet. Katselmus päättyy ko. päivänä juuri ennen Uuperinrinteen laskettelukeskusta, jonka kohta katselmoidaan vasta seuraavana päivänä.
Katselmusta jatketaan torstaina 28.4.2022 klo 8:00, jolloin lähdetään johdon itäisestä päätepisteestä Haminassa (Tuomistontie, Tuomisto). Ensin kävellään peltoaukean yli, minkä jälkeen siirrytään peltoalueille Summanjoen molemmin puolin. Katselmus päättyy Uuperinrinteen laskettelukeskuksen kohdalle.

Lunastustoimikunta määrää korvaukset loppukokouksessa, josta ilmoitetaan erikseen. Loppukokous pidettäneen syksyllä 2022.

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri Tapani Pukki, Maanmittauslaitos, +358 400 902400, tapani.pukki(at)maanmittauslaitos.fi

Lunastaja

Lunastajan yhteyshenkilö: Tuomo Hakkarainen, Kaakon Alueverkko Oy, +358 40 8600 515, tuomo.hakkarainen(at)kaakonalueverkko.fi

Projektipäällikkö: Janne Ruohola, Despro Engineering Oy, +358 44 425 2144, janne.ruohola(at)despro.fi

Rakentajan yhteyshenkilö: Olli Kivelä, Voimatel Oy, +358 44 793 9714, olli.kivela(at)voimatel.fi