Lunastustoimitus Juurikorpi-Vehkjärvi 110 kV voimansiirtojohtoalueen lunastamiseksi, Kotka ja Hamina

Toimitusnumero
2020-643609
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Hamina
Kotka

Hankkeen kuvaus

Valtioneuvosto on antanut 27.8.2020 Kaakon Alueverkko Oy:lle luvan lunastamalla hankkia pysyvän käyttöoikeuden 110 kV sähkönsiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten tarvittaviin alueisiin. Samalla on myönnetty oikeus ottaa lunastettava omaisuus haltuun ennen lunastuslain 57 §:n 1 momentissa tarkoitettua ajankohtaa (ennakkohaltuunottolupa).

Lunastus alkaa Kotkan kaupungin Juurikorvessa sijaitsevalta kiinteistöltä 285-429-12-88 Alho ja päättyy Haminan kaupungin Vehkjärvellä sijaitsevalle kiinteistölle 75-433-1-108 Kaskela. Johdon pituus on noin 13 kilometriä.

Suurin osa uudesta voimansiirtojohdosta tulee kulkemaan aikaisemman Fingrid Oyj:n Kymi-
Vainikkala 400 kV voimansiirtojohdon vieressä. Juurikorven päässä (länsipäässä) johto tulee kaikkien
maanomistajien hyväksymällä tavalla kulkemaan siitä hieman erillään noin 0,8 kilometrin
matkalla. Juuriniityllä johdon linjaus poikkeaa Kymi-Vainikkala johdon linjauksesta
noin 1,3 kilometrin matkalla kulkien siltäkin osin noin 0,8 kilometrin matkalla Kymi-Raippo
110 kV johdon rinnalla. Lunastusluvan mukaan johtoaukean leveys on 26 metriä. Se molemmilla puolilla on 10 metriä leveät reunavyöykkeet, joilla puun kasvattamista rajoitetaan. Koko johtoalueen leveys on siten 46 metriä ja se ulottuu osittain vanhojen johtoalueiden päälle.

Yleissuunnitelmakartta ja maastokartta johtoalueesta ovat liitteinä. Varsinaiset haltuunottokartat ja -luettelot on toimitettu erikseen kullekin maanomistajalle omalta osaltaan.

Lunastustoimituksen tarkoitus

Toimituksessa on tarkoituksena muun muassa lunastaa pysyvä käyttöoikeus sähkön- ja tiedonsiirtolinjan vuoksi tarpeellisiin alueisiin ja käsitellä korvausten määrääminen hankkeen ja toimituksen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

Lisätietoa voimajohtoalueen lunastustoimituksesta on liitteenä olevassa esitteessä.

Alkukokous ja haltuunotto

Lunastustoimituksen alkukokous pidettiin 8.10.2020 Vehkalahtitalossa Haminassa. Toimituksessa ei vaadittu ennakkokorvauksia eikä niitä siten määrätä.

Toimituskokouksen jäkeen 8.10.2020 ja seuraavana päivänä 9.10.2020 pidettiin haltuunottokatselmus voimalinja-alueella lunastajan, lunastustoimikunnan tai maanomistajien tarpeellisiksi katsomissa kohteissa. Lunastusluvan mukaiset alueet tulivat lunastajan haltuun 9.10.2020 katselmuksen tultua lopetetuksi.

Hankkeen toteuttaminen

Hanke alkaa puuston poistolla ja pylväiden perustusten teolla talvella 2021. Voimajohdon on määrä valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä.

Hankkeen aikaisista toimista, kuten esimerkiksi puuston poistoon liittyvistä asioista ja mahdollisten rakentamisen aikaisten vaurioiden korjaamisesta on paras sopia urakoitsijan kanssa. Yhteystiedot löytyvät alta.

Rakentamisen jälkeen lunastustoimitusta jatketaan jatkokokouksella, jossa kerrotaan korvauskäsittelystä ja annetaan määräaika korvausvaatimusten jättämiselle.

Tarvittavien katselmusten jälkeen lunastustoimikunta määrää korvaukset loppukokouksessa. Korvaukset määrätään pääsääntöisesti viran puolesta.

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri Tapani Pukki, Maanmittauslaitos, +358 400 902400, tapani.pukki(at)maanmittauslaitos.fi

Lunastaja

Lunastajan yhteyshenkilö: Tuomo Hakkarainen, Kaakon Alueverkko Oy, +358 40 8600 515, tuomo.hakkarainen(at)kaakonalueverkko.fi

Projektipäällikkö: Janne Ruohola, Despro Engineering Oy, +358 44 425 2144, janne.ruohola(at)despro.fi

Suunnittelupäällikkö: Jori Lähde, Empower PN Oy, +358 44 5348224, jori.lahde(at)empower.fi

Rakentajan yhteyshenkilö: Olli Kivelä, Voimatel Oy, +358 44 793 9714, olli.kivela(at)voimatel.fi

Puuston poiston vastaava: Pekka Fincke, Metsänhoitoyhdistys Kaakko, +358 400 925249, pekka.fincke(at)mhy.fi