Maantietoimitus 2020-644084 Mt 956 jk+pp Könkään kylän kohdalla, Kittilä

Toimitusnumero
2020-644084
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Kittilä

Tälle sivulle päivitetään toimitusta koskevia asioita

Maantietoimituksen hakija

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Maantietoimituksen kohde

Maantie 956, tunnus 261-895-2-12, pyörätien rakentaminen Könkään kylän kohdalle Kittilässä.

Hankkeen internetsivut, josta löytyy suunnitelmakartat, yhteystietoja ym. hankkeeseen liittyvää tietoa:

https://vayla.fi/lapissa-suunnitteilla/mt-956-kevyen-liikenteen-vaylan-rakentaminen-konkaan-kohdalle

Toimituksen tarkoitus

Maantietoimituksessa lunastetaan maantietä varten tarvittavat alueet ja käsitellään lunastuksesta aiheutuvat korvauskysymykset.

Toimituksen maastotyöt ennen alkukokousta/haltuunottoa

Toimituksen ensimmäisessä vaiheessa otetaan haltuun rakentamiseen tarvittavat alueet. Aluksi alueet merkitään maastoon haltuunottopaalutuksin, sekä kartoitetaan vanhoja rajoja/rajamerkkejä.

Haltuunoton maastotyöt on tehty. Maastotyönjohtajana toimii kartoittaja Mika Salmela

Puh. 050 575 4512, Sähköposti: mika.salmela@maanmittauslaitos.fi

 

Maastotöissä haltuunotettavat alueet merkitään maastoon sinipäisin puupaaluin.

Maastoon merkitään:

- Uudet maantien alueet

- Maantien laskuojat

- Läjitysalueet

- Rakentamisen aikaiset yksityistiealueet
 

Haltuunotto tehty 20.10.2020

Ennen rakentamisen aloittamista suoritetaan rakentamiseen tarvittavien alueiden haltuunotto. Haltuunoton jälkeen voidaan rakentamishanke aloittaa. Haltuunotto tehdään Maanmittauslaitoksen toimesta toimitusinsinöörin johtamana.

Haltuunotossa kirjataan maantiehankkeen alle jäävien alueilla oleva omaisuus, jotta ne ovat myöhemmin korvattavissa. Haltuunotossa kuullaan asianosaisia.

Haltuunottokokous pidetään 20.10.2020, johon asianosaiset kutsutaan.

 

Yhteystietoja

Tiedustelut rakentamisesta:

Hankkeen internetsivuilla

ELY-keskuksen (valtion alueellinen tienpitoviranomainen) edustajana toimituksessa:

Markku Suoranta

Maantietoimituksen toimitusinsinööri

Toimitusinsinööri vaihdettu. Yhteystiedot jatkossa;

Jaakko Järvitalo

0401800783

jaakko.jarvitalo@maanmittauslaitos.fi

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).