Seikunmaa - Niinijoensuu 110 kV -voimajohto

Toimitusnumero
2020-647906
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Loimaa

Tausta

Yllä mainittu voimajohto on sijoitettu nykyiselle paikalleen v. 1971 solmittujen vuokrasopimusten perusteella. Vuokrasopimukset päättyvät v. 2021 aikana.

Voimajohdon omistajalle Caruna Oy:lle on myönnetty 19.10.2020 lunastuslupa nykyistä johtoa varten tarvittavien pysyvien käyttöoikeuksien ja käyttöoikeuden rajoitusten lunastamiseksi. Lunastukseen ei liity voimajohdon uusimista vaan lunastuksessa on kysymys ainoastaan päättyvien vuokrasopimusten korvaamisesta pysyvillä käyttöoikeuksilla ja käyttöoikeuden rajoituksilla, jotka merkitään kiinteistörekisteriin.

Lunastustoimitus on tullut vireille em. lunastusluvan perusteella.

Tarkoitus

Lunastustoimituksessa käsitellään:
- voimajohtoa varten tarvittavien käyttöoikeuksien ja käyttöoikeuden rajoitusten lunastaminen;
- lunastuksesta aiheutuvien vahinkojen ja haittojen korvaaminen; sekä
- muut lunastustoimitukseen kuuluvat asiat.

Aikataulu

Toimitus aloitetaan 17.2.2021 pidettävällä kokouksella ja sitä jatketaan 10.3.2021 pidettävällä kokouksella.

Yhteystiedot

Lisätietoja toimituksesta:
toimitusinsinööri Juho Nikander
juho.nikander(at)maanmittauslaitos.fi
puh. 040 801 7438

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).