Hyppää pääsisältöön

Alueellinen tietoimitus

Toimitusnumero
2020-653130
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Hämeenlinna

Toimituskokouksen aika: Tiistai 16.11.2021, kello 10.00 lähtien, kesto kolmisen tuntia

Kokouspaikka: Turvan talo, Mommilantie 7, 16900 Lammi

Toimitusalue rajoittuu Lahdenväyläntien, Mommilantien ja Vääksyntien muodostaman kolmion sisään. (Liite, vaikutusaluekartta).

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin ylläpito ja sen perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkityistä tieoikeuksista löytyy puutteita, Maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin tehtävillä alueellisilla tietoimituksilla

Alueellisen tietoimituksen tavoitteena on järjestää rajauskartalle merkityn alueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella jo ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin saadaan näin vahvistetuksi kiinteistöille tarpeelliset tiet.

Tietoimituksessa ei käsitellä tieoikeutta, jossa ilmenee epäselvyyttä tai riitaisuutta. Ei sellaista tieoikeutta, joka kohdistuisi  koskemattomaan maahan, jossa ei todellakaan ole mitään tietä tai edes kulku-uraa. Toimituksessa ei käsitellä tienpidon yksiköintiä, eikä määrätä korvauksia.

Tietoimituksen kohteena olevalla alueella sijaitsevat, tarpeettomat tieoikeudet lakkautetaan

Liitteenä oleva suunnitelmakartta tieoikeuksista on laadittu maanomistajien kuulemisen, kiinteistörekisterin, arkistotutkimusten, ilmakuvatarkastelun sekä maastokatselmuksen perusteella. Suunnitelmakartalla on esitetty nykyiset tai ehdotetut rasittavat ja oikeuttavat tieoikeudet sekä tiekunnalliset tiet.

Liitteenä olevasta käyttöoikeuslistauksesta käyvät ilmi toimitusalueella sijaitsevat tiet, jotka yksilöidään kartalle ja kiinteistörekisteriin käyttöoikeusyksikköinä. Käyttöoikeusyksiköt ovat pääsääntöisesti muotoa: 000-vuosiluku-K12345. Luettelosta selviää sekä oikeutetut että rasitetut tilat, tieoikeuden leveys (mikäli tiedossa) ja pituus. Myös tieoikeuksien osien lukumäärä löytyy listauksesta.

Toimitus rekisteröidään valitusajan päätyttyä, mikäli siitä ei ole valitettu.

Kuulemiskirjeet: 3.3.2021

Maastokatselmus: 10.6.2021

Korona aikana huomioitavaa:

Riittävien turvavälien takaamiseksi kokoustilaan mahtuu rajoitettu määrä henkilöä. Mikäli teillä on jotain kysyttävää kiinteistönne osalta toimitukseen liittyen, ottakaa yhteyttä toimitusinsinööriin puhelimitse/sähköpostilla ennen kokousta.

Linkit

Video, mikä alueellinen yksityistietoimitus on(link is exte…

Toimitusten poikkeuskäytänteitä

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).