Tilusjärjestelyselvitys, Munnuinen

Toimitusnumero
2020-SelvitysMunnuinen
Kunta
Mynämäki

Maanomistajat ovat pyytäneet Maanmittauslaitosta selvittämään tilusjärjestelymahdollisuuksia Mynämäen alueella. Alueen nykytilannetta ja muutosmahdollisuuksia sekä kannatusta mahdolliselle tilusjärjestelyhankkeelle on selvitetty muun muassa haastattelemalla laajasti alueen maanomistajia.

Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus, jolla korjataan ajan kuluessa pirstoutunutta kiinteistörakennetta vastaamaan nykyajan tarpeita. Tilusjärjestelyn tekemisen edellytyksenä on, että sen hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset ja että sillä saadaan olennainen parannus tilusten sijoitukseen. Lisäksi järjestelyllä on oltava maanomistajien vahva kannatus.

Munnuisten tilusjärjestelyselvityksessä on tultu siihen tulokseen, että alueelle ei nykyisellä maanomistajien kiinnostuksella ole saatavissa aikaan sellaista tilusjärjestelyä, jonka toteuttaminen olisi kannattavaa. Kannattavan tilusjärjestelyn aikaan saaminen edellyttäisi kiinteistörakenteeseen suurempia muutoksia kuin mihin alueen maanomistajilla on halukkuutta.

Uutta tiedotustilaisuutta ei järjestetä, koska jo tässä vaiheessa on tiedossa, että tilusjärjestelyä ei nykytilanteessa ole mahdollista saada kannattavasti päätökseen. Asianosaisille on tiedotettu päätöksestä 15.1.2021 päivätyllä kirjeellä. Asiaan voidaan palata uudestaan tulevaisuudessa, mikäli alueen olosuhteet muuttuvat ja mikäli riittävä määrä maanomistajia pyytää uuden selvityksen tekemistä.

Kiitämme kaikkia selvitykseen osallistuneita ja toivotamme hyvää jatkoa.

 

Joel Pulkkinen
maanmittausinsinööri
p. 050 475 8172
joel.pulkkinen@maanmittauslaitos.fi

Anne Villberg
maanmittausinsinööri
p. 050 358 0410
anne.villberg@maanmittauslaitos.fi