Hyppää pääsisältöön

Alueellinen yksityistietoimitus Uki XII

Toimitusnumero
2021-656226
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Uusikaupunki

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkittyjen tieoikeuksien kohdalla on puutteita, Maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin suoritettavilla alueellisilla yksityistietoimituksilla. Kiinteistönmuodostamislain mukaan toimitus voidaan suorittaa valtion varoin, mikäli yleinen etu eli kiinteistörekisterin selvyys ja luotettavuus jollakin alueella vaatii tällaisen toimituksen suorittamista.


Alueellisen yksityistietoimituksen tavoitteena on järjestellä toimitusalueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin ja toimituskartalle saadaan näin vahvistetuiksi kiinteistöjen tarpeelliset viralliset tiet.

Toimituksissa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, joka kohdistuisi uuteen alueeseen. Lisäksi toimituksissa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, jossa ilmenee epäselvyyttä tai ristiriitaisuutta.

Tietoimitusten kohteena olevilla alueilla sijaitsevat mahdolliset tarpeettomat tieoikeudet tullaan lakkauttamaan.

Koska kysymyksessä on käytössä olevan tieverkon inventointi ja perusparantaminen kiinteistörekisteriin, ei toimituksissa määrätä tienpidon yksiköintiä.

Maanmittauslaitos suorittaa ensi vaiheessa kiinteistöjen omistajien sekä tarpeelliseksi katsottujen viranomaisten kuulemisen ja pyytää maanomistajia merkitsemään kiinteistöään koskevaan karttaotteeseen kiinteistölle pääsemiseksi tarpeelliset tieyhteydet.

Kuulemisen jälkeen Maanmittauslaitos laatii lopullisen alueen tieverkoston järjestelysuunnitelman ja pitää toimituksen loppukokouksen. Kokouksesta tullaan tiedottamaan erikseen.

Toimitus on tullut vireille 9.2.2020.

Tämän toimituksen kuulemiskirjeet postitettiin 10.5.2021.

Maastotarkistukset on suoritettu 27.8.2021

Kokous pidetään kulttuurikeskus Crusellisssa  24.11.2021 klo. 13:00.

Toimitus on rekisteröity 12.1.2022.

Sahantien yksityistie

Toimituksen yhteydessä pidetään Sahantien tiekunnan kokous, jossa päätetään mitä tiekunnan tielle tehdään.

Toimitusinsinööri on saanut yhteydenoton Sahantien yksityistien osakkaalta, jolta saanut tietoonsa ettei tiekunta ole toiminut vuosiin ja että tiekunta pitää järjestellä jotenkin.

 

Toimitukseen liittyvänä ensisijaisena yhteyshenkilönä toimii:

- Toimitusvalmistelija Merja Hakamäki, puh.+358 40 801 7836, sähköposti: merja.hakamaki@maanmittauslaitos.fi

 

Maanmittauslaitoksen palvelupisteen yhteystiedot:

Maanmittauslaitos Turun palvelupiste, Itsenäisyydenaukio 2 20800 Turku

 

Henri Wilcken

Toimitusinsinööri

puh. +358 400 825 464, sähköposti: henri.wilcken@maanmittauslaitos.fi

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).