Hyppää pääsisältöön

Heinisuon kevyenliikenteenväylä

Toimitusnumero
2021-657021
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Ranua

Toimitus on tullut vireille Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hakemuksesta 18.2.2021.

Toimituksen kohteena on Mt 19590 (Heinisuontien) kevyen liikenteen väylä.

Toimituksen tarkoituksena on lunastaa uusia maantiealueita ja käsitellä alueiden lunastamisesta aiheutuvat korvauskysymykset sekä maantietoimitukseen liittyvät muut tarvittavat toimenpiteet.

Tiealueiden haltuunotto rakentamista varten

Haltuuotettavat alueet on merkitty maastoon sinipäisin puupaaluin.

Haltuunottokokous

Haltuunottokokous on pidetty 27.5.2021 klo 9.30 Ranuan Peuran Urheilutalolla (Sairaalatie 2) ja alueet on otettu haltuun Juhanintielle saakka + läjitysalue ja sinne kulku.

Maantietoimituksen etenemisestä yleisesti:

Maantietoimitus etenee yleensä seuraavan menettelyn mukaisesti:

Haltuunoton jälkeen tienpitäjällä on oikeus rakentaa maantiealue. Tien rakentamisen jälkeen Maanmittauslaitos pyytää maanomistajilta korvausvaatimuksia kirjallisesti erikseen lähetetyllä korvausvaatimuspyynnöllä. Korvausvaatimuslomakkeet lisättäneen myös tälle sivustolle. Saadut korvausvaatimukset toimitetaan tienpitäjälle vastineen antamista varten.

Loppukokouksessa on tarkoitus käsitellä tarpeelliset rajankäynnit, tilus- ja yksityistiejärjestelyt sekä määrätä korvaukset lunastettavista alueista sekä mahdollisista haitoista ja vahingoista. Loppukokouksesta tiedotetaan kiinteistönmuodostamislain säätämällä tavalla.

Ohessa yleissuunnitelmakartta toimituksen kohdealueesta ja tiesuunnitelmakartat sekä esitys läjitysalueesta ja sinne kulkemisesta.

Yhteystietoja

ELY-keskuksen (valtion alueellinen tienpitoviranomainen) edustajana toimituksessa:

Markku Suoranta

Maantietoimituksen toimitusinsinööri:

Harri Mäki

0404846857

harri.maki@maanmittauslaitos.fi

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).