Hyppää pääsisältöön

Valtatien 25 parantaminen maantien 111 liittymän kohdalla tiejärjestelyineen

Toimitusnumero
2021-658556
Toimituslaji
Maantietoimitus

Taustaa

Liikenne- ja viestintävirasto on 25.2.2021 hyväksynyt tiesuunnitelman päätöksellään Dnro TRAFICOM/32453/05.03.160.01/2021. 

Kyseessä on valtatien 25 ja maantien 111 välisen liittymän ja Lepinpellonkadun ja Uikkukujan liittymä parantamis-/rakentamishankkeesta.  Hankkeen sijaintia kuvaava yleiskartta ja suunnitelmakartat on linkitetty tämän sivuston alareunaan.

Maantietoimituksen tarkoitus on tiehanketta varten tarvittavan omaisuuden lunastus sekä korvauksen määrääminen hankkeen ja toimituksen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Toimituksessa käsitellään mm. tiealueen haltuunotto, lunastukset, korvauskysymykset, rajankäynnit sekä mahdolliset yksityistie- ja tilusjärjestelyt

Maastomittaukset, katselmukset

Haltuun otettavan alueen ulkorajat on merkitty maastoon puupaaluilla ja maastotöiden yhteydessä on kerätty tietoa siitä, mitä omaisuutta rakennettavan tien alle jää. 

Alkukokous ja haltuunotto

Toimituksen alkukokous pidettiin tiistaina 27.4.2021, jonka yhteydessä tehtiin haltuunotto ja pidettiin haltuunottokatselmus. 

Hankkeen aikataulua

Rakentamisen urakkakilpailutus on käynnissä, joten urakoitsijaa ei ole alkukokouksen aikaan vielä valittu. Tien rakentamisen on määrä alkaa 06/2021 ja aikataulun mukaan valmista on viimeistään 08/2022.

Maantietoimituksen käsittelyä jatketaan tiehankkeen valmistuttua loppuvuodesta 2022.

 

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri: Hanna Maisi

Puhelinnumero: 040 801 1320

Sähköposti: hanna.maisi(a)maanmittauslaitos.fi