Hyppää pääsisältöön

Maantietoimitus Vihdin kirkonkylässä

Toimitusnumero
2021-660256
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Vihti

Maantietoimitus koskee tiehanketta Vihdissä, jossa on kyse Porintien ja Helsingintien liittymän parantamista ja kevyen liikenteen alikulun rakentamista Porintien ali. Lisäksi hankkeeseen liittyy yksityistiejärjestelyjä sekä maantien 1224 (Helsingintie) hallinnollinen muutos, jossa tie lakkaa maantienä ja muuttuu Vihdin kunnan hallinnoimaksi yksityistieksi välillä Porintie -  Nurmijärventie.

Maantietoimituksen tarkoitus on tiehanketta varten tarvittavan omaisuuden lunastus sekä korvauksen määrääminen hankkeen ja toimituksen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Toimituksessa käsitellään mm. tiealueen haltuunotto, lunastukset, korvauskysymykset, rajankäynnit sekä mahdolliset yksityistie- ja tilusjärjestelyt.

Alla olevista linkeistä löytyy tiesuunnitelmakartta sekä toimituskarttaluonnos, joista voi tutustua hankkeeseen.

Aikataulu

Toimituksen alkukokous pidettiin tiistaina 1.6.2021 klo 9:30Hanketta varten tarvittavien alueiden haltuunotto tapahtui alkukokouksen yhteydessä ja haltuunoton jälkeen hankkeen rakentaminen voi alkaa.

Hankkeen rakentamisen arvioidaan valmistuvan kesäkuussa 2022. 

Maantietoimitusta jatketaan rakentamisen jälkeen pidettävällä ns. jatkokokouksella.

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri: Hannu Kiviluoto
Puhelinnumero: 040 152 4972
Sähköposti: hannu.kiviluoto@maanmittauslaitos.fi

Lisää yhteystietoja löydät alta yhteystietoja -lomakkeesta.