Hyppää pääsisältöön

Maantietoimitus Oulainen, jk/pp Oulaistenkatu Lehtopään koulu

Toimitusnumero
2021-663213
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Oulainen

Yleistä

Toimituksen tarkoituksena on maantietä varten tarvittavien alueiden ja oikeuksien lunastaminen. Hankkeessa rakennetaan n. 2,4 kilometriä kevyen liikenteen väylää Oulaisten kaupungissa Kärsämäki-Oulainen maantien sekä Lehtopään paikallistien varteen (Oulaistenkatu-.Lehtopään koulu). Yleiskartta sekä suunnitelmakartta löytyy alla olevista pdf-tiedostoista.

Aikataulut

Maanmittauslaitoksen kartoittaja merkitsee haltuunotettavat, tiesuunnitelman mukaiset alueet maastoon oranssipäisillä puukepeillä viikolla 17-18/2021.

Toimituksen alkukokous pidettiin 8.6.2021 ja haltuunottokatselmus 22.6.2021 Oulaisten kaupungintalolla. Haltuunottokatselmuksen päätteeksi tienpitäjälle annettiin haltuunotto-oikeus ja rakentamistoimenpiteet alueella voidaan aloittaa. Haltuunottorajaus ilmenee em. oranssipäisten puukeppien mukaisesti maastossa. Toimituksen tarkoituksena on lunastaa tienpitäjälle tiesuunnitelmassa tietarkoituksiin osoitetut alueet. Toimitus koskee lisäksi yksityisteitä ja laskuojia sekä työnaikaisia liikennealueita yms. 

Maantietoimitusta jatketaan rakentamisen valmistuttua. Jatkamisesta tiedotetaan uusilla kutsukirjeillä.

Korvaukset

Lunastuksen kohteena oleville kiinteistöille korvaukset määrätään pääsääntöisesti viran puolesta myös ilman vaatimusta. Muille kiinteistöille korvauksia voidaan määrätä vain vaatimuksesta. 

Korvausten käsittely tapahtuu rakentamisen jälkeen pidettävässä toimituskokouksessa, lukuunottamatta mahdollisia ennakkokorvauksia. 

Jos joku asianosainen vaatii ennakkokorvausta haltuun otettavasta omaisuudesta (maa-alueesta) haltuunottokokouksessa, ennakkokorvausvaatimus käsitellään alkukokouksessa tai sen jälkeen tarvittavissa jatkokokouksissa. Ennakkokorvaus on 75% arvioidusta lopullisesta korvauksesta. Ennakkokorvauksissa ei käsitellä muita haitan ja vahingonkorvauksia (esim. melu- tai maisemahaitta). Haitan- ja vahingonkorvaukset käsitellään väylien rakentamisen jälkeen pidettävässä toimituskokouksessa.  

Mahdolliset ennakkokorvausvaatimukset on asianosaisten esittävä toimitusinsinöörille viimeistään 21.6.2021. Muutoin korvauskysymykset käsitellään väylien rakentamisen jälkeen pidettävässä toimituskokouksessa, jolloin lunastajan on maksettava korvauksille 6 prosentin vuotuinen korko haltuunottopäivästä lukien.

Tarvittavat korvauskatselmukset pidetään kokouksissa määrättävinä ajankohtina.

Yhteystiedot

Lunastustoimikunta:

Toimitusinsinööri Jaakko Järvitalo, Maanmittauslaitos

jaakko.jarvitalo@maanmittauslaitos.fi

0401800783

Veteraanikatu 9, 90100 OULU

 

Tienpitäjän edustaja:

Kari Viik

kari.viik@ramboll.fi

0407655228

 

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).