Hyppää pääsisältöön

Kuusikkoniemen liikennepaikan rakentaminen

Toimitusnumero
2021-664986
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Paltamo

Ratatoimitus on tullut vireille Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hakemuksesta. Hakemus koskee ratahanketta, jossa rakennetaan uusi Kuusikkoniemen liikennepaikka. Toimitus perustuu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin 29.4.2020 hyväksymään Kuusikkoniemen liikennpaikan ratasuunnitelmaan. Hyväksymispäätös (TRAFICOM/126649/05.02.03.02/2020) on lainvoimainen.

Hankkeessa rakennetaan uusi kohtauspaikka, jolloin muodostuu uusi Kuusikkoniemen liikennepaikka. Tästä aiheutuu maa-alueiden lunastuksia, Kuusikkoniemen (Kuusikkoniementie) ja Törhösen (Hautaniementie) tasoristeyksien poisto, niitä korvaavien tieyhteyksien rakentaminen ja tieoikeuksien perustaminen sekä vähäisiä ratasuunnitelmassa selostettuja vaikutuksia.

Ratatoimitusta tarvitaan rautatietä varten tarvittavien alueiden ja oikeuksien lunastamiseksi sekä lunastuskorvausten määräämiseksi. Ratatoimituksessa käsitellään tarvittavat rajankäynnit ja yksityisteiden järjestelyt.

Ajankohtaista

  • 13.8.2021 annettiin haltuunottopäätös, Väylävirastolla on oikeus aloittaa rakennustyöt haltuunottoalueilla.
    • Koronapandemian vuoksi haltuunottokokous korvattiin kirjallisella menettelyllä. Maanomistajille ja muille asianosaille on lähetetty tiedotteet 8.7.2021. Tiedote on liitteenä tämän sivun alaosassa. Haltuunotettavat alueet on merkitty maastoon sinipäisillä puupaaluilla ja sinisillä kuitunauhoilla kesällä 2021. Haltuunottoalueiden omistajille on lähetetty lisäksi kuvioluettelot ja kartat haltuunotettavista alueista.

Hankkeen eteneminen, alustava aikataulu

Rakentamishanke alkaa syyskesällä 2021 ja jatkuu arviolta 11/2022 asti. Tämän jälkeen tehdään ratatoimituksen lopulliset maastotyöt (lunastettavien alueiden merkintä oranssinvärisillä rajapyykeillä ja muovipaaluilla) ja pidetään tarvittavat toimituskokoukset. Kokouksista tiedotetaan erikseen kutsukirjeillä asianosaisille. Kokouksissa mm. todetaan lunastuksesta aiheutuneet menetykset, haitat ja vahingot sekä päätetään niiden korvaamisesta.

Tietoa haltuunottoalueiden puuston poistosta

Hanke vastaa puuston poistosta. Runkopuut kasataan kiinteistökohtaisesti rata-alueen ulkopuolelle ja poistettu puusto jää maanomistajan käyttöön/myytäväksi.

Muun irtaimen omaisuuden poisto

Mikäli haltuun otettavalla alueella on irtainta omaisuutta (esim. koristekasvillisuutta), jonka haluatte siirtää talteen, tulee siirto tehdä ennen rakennustöiden käynnistymistä.

Vahingot ja ongelmatilanteet rakentamisen aikana

Rakentamisen yhteydessä kiinteistöillä mahdollisesti tapahtuvista vahingoista tulee olla välittömästi yhteydessä urakoitsijan edustajaan. Rakentamisen aikana voi olla mahdollista suorittaa korjaavia toimenpiteitä ja ainakin estää lisävahinkojen syntyminen.

Mahdolliset vahingot tulee dokumentoida muistiinpanoin ja valokuvin. Vahinkojen asianmukainen dokumentointi helpottaa rakentamisen jälkeen jatkuvaa ratatoimituksen korvauskäsittelyä.

On syytä huomioida, että rakentamisen päättymisen jälkeen ratatoimituksen korvauskäsittelyssä ei hanketta voida määrätä tekemään työsuorituksia, vaan kaikki vaatimukset käsitellään siinä vaiheessa korvauskysymyksinä.

Korvaukset

Lunastuksesta aiheutuvista korvauksista päätetään ratahankkeen valmistumisen jälkeen toimituksen loppukokouksessa. Asianosaisella on kuitenkin oikeus vaatia lunastettavasta omaisuudesta ennakkokorvausta. Ennakkokorvausta voidaan pääsääntöisesti määrätä 3/4 lunastuskorvauksen arvioidusta likimääräisestä määrästä. Korvauksille, ennakkokorvauksia lukuunottamatta, maksetaan 6 %:n vuotuinen korko haltuunotosta (päätöksen antamispäivä) lukien. Tasoristeyksien poistamisesta aiheutuvien haittojen korvaukset käsitellään hankkeen valmistumisen jälkeen.

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri: Seppo Järvinen, Maanmittausinsinööri (DI), Maanmittauslaitos Kajaani, 050-5025375, seppo.jarvinen[ät]maanmittauslaitos.fi

Väyläviraston edustaja ratatoimituksessa: Kari Viik, Ramboll CM Oy, 040-765 5228, kari.viik[ät]ramboll.fi (Huom! Numero väärin haltuunottokirjeessä)

Rakennuttajakonsultin maankäytön asiantuntija: Jussi Juntunen, 040 147 5566, jussi.juntunen[ät]welado.fi

Väyläviraston projektipäällikkö: Vesa Pakarinen, 0295 343149, vesa.pakarinen[ät]vayla.fi

Urakoitsijan yhteyshenkilö: Ei vielä tiedossa. Tieto julkaistaan näillä toimituksen Internet-sivuilla, kun se on tiedossa.

muokattu 13.8.2021 SJä

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).