Hyppää pääsisältöön

Mt 9523 Someroharjuntie - mt 19742

Toimitusnumero
2021-664995
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Rovaniemi

Toimitus on tullut vireille Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hakemuksesta 18.5.2021.

Toimituksen kohteena on Mt 9523 Someroharjuntie - mt 19742 (Saarenkylä-Norvajärvi-Lentosatama 698-895-2-70).

Toimituksen tarkoituksena on lunastaa uusia maantiealueita ja käsitellä alueiden lunastamisesta aiheutuvat korvauskysymykset sekä maantietoimitukseen liittyvät muut tarvittavat toimenpiteet.

Tiealueiden haltuunotto rakentamista varten

Uutta maantiealuetta tarvittavien alueiden haltuunoton paalutuksen maastotyöt on suoritettu Maanmittauslaitoksen kartoittajan toimesta.

 

Haltuunottokokous

Haltuunottokokous on pidetty 28.6.2021 klo 12 Rovaniemen valtion virastotalon kokoushuoneessa kahvilan / ravintolan vieressä (Hallituskatu 1-3). Kokouksessa otettiin haltuun hankkeen vaatimat alueet.

Liitteenä toimitukseen liittyvää materiaalia (päivittyy).

Maantietoimituksen etenemisestä yleisesti:

Maantietoimitus etenee yleensä seuraavan menettelyn mukaisesti:

Haltuunoton jälkeen tienpitäjällä on oikeus rakentaa maantiealue. Tien rakentamisen jälkeen Maanmittauslaitos pyytää maanomistajilta korvausvaatimuksia kirjallisesti erikseen lähetetyllä korvausvaatimuspyynnöllä. Korvausvaatimuslomakkeet lisättäneen myös tälle sivustolle. Saadut korvausvaatimukset toimitetaan tienpitäjälle vastineen antamista varten.

Loppukokouksessa on tarkoitus käsitellä tarpeelliset rajankäynnit, tilus- ja yksityistiejärjestelyt sekä määrätä korvaukset lunastettavista alueista sekä mahdollisista haitoista ja vahingoista. Loppukokouksesta tiedotetaan kiinteistönmuodostamislain säätämällä tavalla.

Yhteystietoja

ELY-keskuksen (valtion alueellinen tienpitoviranomainen) edustajana toimituksessa:

Markku Suoranta

Maantietoimituksen toimitusinsinööri:

Harri Mäki

0404846857

harri.maki@maanmittauslaitos.fi

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).