Hyppää pääsisältöön

Mt 19695 854-895-2-29 parantaminen Puojoen sillan kohdalla

Toimitusnumero
2021-666477
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Pello

Toimitus on tullut vireille Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hakemuksesta 1.6.2021.

Toimituksen kohteena on Mt 19695 parantaminen Puojoen sillan kohdalla.

Toimituksen tarkoituksena on lunastaa uusia maantiealueita ja käsitellä alueiden lunastamisesta aiheutuvat korvauskysymykset sekä maantietoimitukseen liittyvät muut tarvittavat toimenpiteet.

Tiealueiden haltuunotto rakentamista varten

Uutta maantiealuetta tarvittavien alueiden haltuunoton paalutuksen maastotyöt on suoritettu Maanmittauslaitoksen kartoittajan toimesta ja toimitusinsinööri suorittaa alueella todennäköisesti alustavan katselmuksen ennen kokousta.

Haltuunottokokous

Haltuunottokokous pidettiin 29.6.2021 klo 10.00 Pellon valtuustosalissa (Kunnantie 4). Kokouksessa vahvistettiin maantiealueiden haltuunotto suostumusten / rakennussuunnitelman osoittamalla tavalla. Haltuunoton jälkeen voidaan rakentamishanke aloittaa.

Toimitus jatkuu kun rakentaminen on valmis (mahdollisesti syksyllä 2021).

Liitteenä toimitukseen liittyvää materiaalia (päivittyy).

Maantietoimituksen etenemisestä yleisesti:

Maantietoimitus etenee yleensä seuraavan menettelyn mukaisesti:

Haltuunoton jälkeen tienpitäjällä on oikeus rakentaa maantiealue. Tien rakentamisen jälkeen Maanmittauslaitos pyytää maanomistajilta korvausvaatimuksia kirjallisesti erikseen lähetetyllä korvausvaatimuspyynnöllä. Korvausvaatimuslomakkeet lisättäneen myös tälle sivustolle. Saadut korvausvaatimukset toimitetaan tienpitäjälle vastineen antamista varten.

Loppukokouksessa on tarkoitus käsitellä tarpeelliset rajankäynnit, tilus- ja yksityistiejärjestelyt sekä määrätä korvaukset lunastettavista alueista sekä mahdollisista haitoista ja vahingoista. Loppukokouksesta tiedotetaan kiinteistönmuodostamislain säätämällä tavalla.

Yhteystietoja

ELY-keskuksen (valtion alueellinen tienpitoviranomainen) edustajana toimituksessa:

Markku Suoranta

Maantietoimituksen toimitusinsinööri:

Harri Mäki

0404846857

harri.maki@maanmittauslaitos.fi

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).