Hyppää pääsisältöön

Maantietoimitus, Siikajoki välillä Raahentie - Pitkätie

Toimitusnumero
2021-666778
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Siikajoki

Yleistä

Toimituksen tarkoituksena on maantietä varten tarvittavien alueiden ja oikeuksien lunastaminen. Hankkeessa rakennetaan n. 0,5 kilometriä kevyen liikenteen väylää Siikajoen kunnassa välillä MT813 Raahentie - Pitkätie, Siikajoki.  Yleiskartta sekä suunnitelmakartta löytyy alla olevista pdf-tiedostoista.

Aikataulut

Maanmittauslaitoksen kartoittaja merkitsee haltuunotettavat, tiesuunnitelman mukaiset alueet maastoon oranssipäisillä puukepeillä viikolla 23/2021.

Toimituksen alkukokous pidettiin torstaina 1.7.2021. Alkukokouksen yhteydessä pidettiin myös haltuunottokatselmus ja tienpitäjälle annettiin haltuunotto-oikeus tiesuunnitelman mukaisille alueille.  

Toimituksen tarkoituksena on lunastaa tienpitäjälle tiesuunnitelmassa tietarkoituksiin osoitetut alueet. Toimitus koskee lisäksi yksityisteitä ja laskuojia sekä työnaikaisia liikennealueita yms. 

Maantietoimitusta jatketaan rakentamisen valmistuttua ja siitä tiedotetaan erikseen.

Korvaukset

Lunastuksen kohteena oleville kiinteistöille korvaukset määrätään pääsääntöisesti viran puolesta myös ilman vaatimusta. Muille kiinteistöille korvauksia voidaan määrätä vain vaatimuksesta. 

Korvausten käsittely tapahtuu rakentamisen jälkeen pidettävässä toimituskokouksessa, lukuunottamatta mahdollisia ennakkokorvauksia. 

Jos joku asianosainen vaatii ennakkokorvausta haltuun otettavasta omaisuudesta (maa-alueesta) haltuunottokokouksessa, ennakkokorvausvaatimus käsitellään alkukokouksessa tai sen jälkeen tarvittavissa jatkokokouksissa. Ennakkokorvaus on 75% arvioidusta lopullisesta korvauksesta. Ennakkokorvauksissa ei käsitellä muita haitan ja vahingonkorvauksia (esim. melu- tai maisemahaitta). Haitan- ja vahingonkorvaukset käsitellään väylien rakentamisen jälkeen pidettävässä toimituskokouksessa.  

 

Yhteystiedot

Lunastustoimikunta:

Toimitusinsinööri Jaakko Järvitalo, Maanmittauslaitos

jaakko.jarvitalo@maanmittauslaitos.fi

0401800783

Veteraanikatu 9, 90100 OULU

 

Tienpitäjän edustaja:

Kari Viik

kari.viik@ramboll.fi

0407655228

 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).