Hyppää pääsisältöön

Alueellinen tietoimitus, Orimattila, Villikkalanjärven länsipuoli

Toimitusnumero
2021-667460
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Orimattila

Toimituksen kohde: Orimattilassa: Orimattilantien, Villikkalanjärven, Heivatajantien, Niinikoskenväylän ja aiemman Artjärven kunnanrajan  rajaama-alueella. Katso tarkemmin aluekartasta.
 

Tarkempi toimitusalue ilmenee liitteenä olevasta aluekartasta.

Kokous: 28.6.2022 klo 10.00

Paikka: Maanmittauslaitos, Lahti, Kirkkokatu 12 B, Kokoushuone 2089, 2 krs

 

Toimitus lopetettu:  28.6.2022              päättymispäivä 8.7.2022

Valitusaika päättyy: 8.8.2022

Toimitus rekisteröity: 13.8.2022

 

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu mm. kiinteistörekisterin perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkittyjen tieoikeuksien kohdalla on puutteita, maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin suoritettavilla alueellisilla tietoimituksilla.

Alueellisen tietoimituksen tavoitteena on järjestellä toimitusalueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin ja toimituskartalle saadaan näin vahvistetuiksi kiinteistöjen tarpeelliset viralliset tiet.

Toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista uuden tieoikeuden perustamista, joka kohdistuisi alueeseen, jossa ei ole olemassa tietä. Lisäksi toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, jossa ilmenee epäselvyyttä tai riitaisuutta.

Tietoimituksen kohteena olevalla alueella sijaitsevat mahdolliset tarpeettomat tieoikeudet tullaan lakkauttamaan.

Koska kysymyksessä on käytössä olevan tieverkoston inventointi ja perusparantaminen kiinteistörekisteriin, ei toimituksessa määrätä tien kunnossapidon osittelua.

Maanmittauslaitos laatii alueen tieverkoston järjestelysuunnitelman ja pitää toimituksen kokouksen. 

Tarvittaessa järjestelysuunnitelmaa voidaan päivittää 21.6.2022. Pyydän ottamaan yhteyttä toimitusinsinööriin hyvissä ajoin ennen kokousta, mikäli havaitsette puutteita tai virheellisyyksiä järjestelysuunnitelman kartalla ilmenevissä tieoikeuksissa tai epäselvyyttä tieoikeuksissa.

Liitteet päivitetty toimituksen lopettamisen jälkeen 4.7.2022.

 

Liitteenä:

Aluekartta, toimituskartta,

Liite 3: käyttöoikeusyksikkölista: Tieoikeus, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty

Liite 4: käyttöoikeusyksikkölista: Kaikki tieoikeudet 

 

Lisätietoja:

toimitusinsinööri Leena Vartiainen, +358407792442

leena.vartiainen@maanmittauslaitos.fi

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).