Hyppää pääsisältöön

Yhteisten vesialueiden yhdistäminen Unnukan alueella

Toimitusnumero
2021-668515
Toimituslaji
Muut toimitukset
Kunta
Leppävirta
Varkaus

Toimituskokous

Aika:      Torstaina 7.10.2021 klo 10.30
Paikka:  Varkauden kaupunginkirjaston auditorio, Osmajoentie 1, 78200 Varkaus

                Ilmoita kokoukseen osallistumisesta 4.10. mennessä:

                Pirjo Alkiomaa, puh. 040 755 6227, pirjo.alkiomaa@maanmittauslaitos.fi
              
Poikkeusolojen takia on suotavaa, että osakastilan omistajista vain yksi osallistuu kokoukseen. Toimitukseen voi myös valtuuttaa asiamiehen. Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua etäyhteydellä (puhelin, video). Asianosaisen läsnäolo kokouksessa ei ole välttämätöntä, poissaolo ei estä toimituksen käsittelyä.

Toimituksen tarkoitus

Toimituksen tarkoituksena on yhdistää alla luetellut yhteiset vesialueet yhdeksi uudeksi yhteiseksi vesialueeksi. Tarkoituksena on uuden Keski-Unnukan osakaskunnan muodostaminen osakaskuntien tekemien päätösten mukaisesti.  

Yhdistettävät yhteiset vesialueet Leppävirran kunnassa:
420-416-876-3 Nikkilänmäen osakaskunta,
420-416-876-4 Pappilan osakaskunta,
420-416-876-8 Kauppilanmäen osakaskunta,
420-417-876-1 Luttila I osakaskunta (useassa kunnassa),
420-432-876-1 Sarkamäen osakaskunta,
420-876-1-0 Tanskansaaren ja Unnukansalon osakaskunta (useassa kunnassa),
420-876-13-0 Thilin osakaskunta,
420-876-21-0 Kauppilanmäki II osakaskunta.
Yhdistettävät yhteiset vesialueet Varkauden kaupungissa:
915-407-876-1 Viljaisen osakaskunta,
915-409-876-1 Lapinmäen osakaskunta,
915-410-876-2 Luttila I osakaskunta (useassa kunnassa), 
915-412-876-1 Pussilantaipaleen osakaskunta,
915-876-1-0 Tanskansaaren ja Unnukansalon osakaskunta (useassa kunnassa).

Yhteisten alueiden omistajat eli osakaskunnat ovat kokouksissaan päättäneet yhdistää vesialueensa. Näiden päätösten perusteella yhdistetään yllä mainitut yhteiset vesialueet yhdeksi uudeksi yhteiseksi vesialueeksi. Uudelle yhteiselle alueelle vahvistetaan osakasluettelo. Osakkaina eli omistajina ovat kaikki yhdistettävien alueiden osakastilojen omistajat.

Toimituskokouksen tarkoitus

Osakaskuntien kokouspäätösten lisäksi yhdistymisen virallistuminen edellyttää asian käsittelyä maanmittaustoimituksessa. Asian käsittelemiseksi pidetään toimituskokous, jossa esitellään vesialueet ja käsitellään mm. yhdistymisperiaatteet ja vahvistetaan uusi osakasluettelo.

Osakasluettelo

Yhteinen alue kuuluu kiinteistöille yhteisesti. Sen omistajia ovat osakaskiinteistöjen omistajat yhdessä, he muodostavat osakaskunnan eli omistajayhteisön. Yhteisen alueen osakaskiinteistöt selviävät osakasluettelosta. Kaikki kiinteistöt, joihin kuuluu osuus johonkin yhdistettävistä vesialueista, ovat osakaskiinteistöinä myös uudessa yhdistetyssä vesialueessa.

Kun yhdistyminen tehdään eli muodostetaan uusi yhteinen alue, sille vahvistetaan uusi osakasluettelo. Kaikkien osakaskiinteistöjen osuuden suuruutta ilmaisevat osuusluvut muuttuvat, mutta osuus suhteessa muihin tiloihin ei muutu. Osakaskuntien tekemän yhdistymissopimuksen mukaan uusi osakasluettelo laaditaan pinta-alaperusteisesti. Se tarkoittaa, että nykyiset osakasluettelot yhdistetään yhdistettävien alueiden pinta-alojen mukaisessa suhteessa. Yksittäisen osakastilan osalta tämä tarkoittaa, että jos tilan osuusluku vastaa nykyosakaskunnassa esim. yhtä hehtaaria vettä (laskennallisesti), niin uudessakin osakaskunnassa sen osuusluku vastaa yhtä hehtaaria vettä.

Katso osakasluetteloluonnos sivun alalaidan linkistä. Luetteloluonnoksessa osakaskiinteistöt on lueteltu niiden kiinteistötunnuksen mukaisessa järjestyksessä. Jos olet saanut kutsukirjeen toimituskokoukseen, niin tilasi kiinteistötunnus näkyy kirjeen osoitesivulla. Kiinteistötunnuksen voit katsoa myös Karttapaikalta, tarkemmissa mittakaavoissa saat siellä kartoille näkyviin myös kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset.

Vesialueet

Yhdistyminen koskee yhteensä noin 4400 hehtaarin vesialuetta Unnukan alueella ja sen ympäristössä. Yhdistettävät alueet näet alalaidan liitelinkeistä. Liitteenä on kooste toimituskokouksessa esiteltävistä asioista sisältäen karttaleikkeitä yhdistyvistä alueista. Huomioi, että eri karttaleikkeet ovat eri mittakaavoissa, eivätkä ne ole vertailukelpoisia keskenään. Liitteenä on myös kartta toimituksessa muodostettavan uuden Keski-Unnukan osakaskunnan kaikista alueista. Osakaskunnan alueet näkyvät kartalla punertavalla rasterilla. 

Yhteisten alueiden ja kiinteistöjen sijaintia voit selvittää myös Karttapaikalta. Voit hakea karttoja koko Suomesta mm. paikannimillä ja koordinaateilla. 

Toimitusinsinööri Pirjo Alkiomaa, puh. 040 755 6227, 
                                   pirjo.alkiomaa@maanmittauslaitos.fi