Hyppää pääsisältöön

Alueellinen yksityistietoimitus Uki XIV 2021-669552

Toimitusnumero
2021-669552
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkittyjen tieoikeuksien kohdalla on puutteita, Maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin suoritettavilla alueellisilla yksityistietoimituksilla. Kiinteistönmuodostamislain mukaan toimitus voidaan suorittaa valtion varoin, mikäli yleinen etu eli kiinteistörekisterin selvyys ja luotettavuus jollakin alueella vaatii tällaisen toimituksen suorittamista.


Alueellisen yksityistietoimituksen tavoitteena on järjestellä toimitusalueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin ja toimituskartalle saadaan näin vahvistetuiksi kiinteistöjen tarpeelliset viralliset tiet.

Toimituksissa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, joka kohdistuisi uuteen alueeseen. Lisäksi toimituksissa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, jossa ilmenee epäselvyyttä tai ristiriitaisuutta.

Tietoimitusten kohteena olevilla alueilla sijaitsevat mahdolliset tarpeettomat tieoikeudet tullaan lakkauttamaan.

Koska kysymyksessä on käytössä olevan tieverkon inventointi ja perusparantaminen kiinteistörekisteriin, ei toimituksissa määrätä tienpidon yksiköintiä.

Maanmittauslaitos suorittaa ensi vaiheessa kiinteistöjen omistajien sekä tarpeelliseksi katsottujen viranomaisten kuulemisen ja pyytää maanomistajia merkitsemään kiinteistöään koskevaan karttaotteeseen kiinteistölle pääsemiseksi tarpeelliset tieyhteydet.

Kuulemisen jälkeen Maanmittauslaitos laatii lopullisen alueen tieverkoston järjestelysuunnitelman ja pitää toimituksen loppukokouksen. Kokouksesta tullaan tiedottamaan erikseen.

Toimitus on tullut vireille 2.8.2021.

Tämän toimituksen kuulemiskirjeet postitettiin 12.8.2021.

Maastotarkistukset on suoritettu 12.1.2022.

Kokous pidetään Kulttuurikeskus Crusellissa  22.3.2022 klo. 9:30.

Toimitus on rekisteröity 19.5.2022.

Toimitukseen liittyvänä ensisijaisena yhteyshenkilönä toimii:

- Toimitusvalmistelija Minna Pärssinen, puh.+358 50 467 4162, sähköposti: minna.parssinen@maanmittauslaitos.fi

 

Maanmittauslaitoksen palvelupisteen yhteystiedot:

Maanmittauslaitos Turun palvelupiste, Itsenäisyydenaukio 2 20800 Turku

 

Henri Wilcken

Toimitusinsinööri

puh. +358 400 825 464, sähköposti: henri.wilcken@maanmittauslaitos.fi

 

Kysely: Alueellinen yksityistietoimitus '

Teillä on mahdollisuus olla mukana kehittämässä Maanmittauslaitoksen aineistoja ja toimintatapoja.

Pyydämme teitä vastaamaan oheiseen kyselyyn, kysely toteutetaan osana opinnäytetyötä. Kysely lähetetään automaattisesti kaikkien alkuvuonna tehtävien alueellisten yksityistietoimitusten yhteydessä. Vastausaikaa on 30.4.2022 saakka. Yksittäistä vastaajaa ei eritellä ja kyselyyn vastaaminen kestää n. 5 minuuttia. Kiitämme etukäteen kaikkia vastanneita.

Kysely löytyy: https://link.webropolsurveys.com/S/991E60B526922A35

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).