Hyppää pääsisältöön

Yhteisten vesialueiden yhdistäminen Pieksämäellä

Toimitusnumero
2021-673848
Toimituslaji
Muut toimitukset
Kunta
Pieksämäki
Mikkeli

Toimituksen tarkoitus

Toimituksessa on yhdistetty alla luetellut yhteiset vesialueet osakaskuntien tekemien päärösten mukaisesti. Yhdistetyistä vesialueista on muodostettu Naakkima-Naarajärvi osakaskunta, kiinteistötunnukset 593-876-15-4 (Pieksämäki) ja 491-876-62-2 (Mikkeli).  

Toimitus on rekisteröity kiinteistörekisteriin 12.1.2022.

Yhdistetyt yhteiset vesialueet Pieksämäen kaupungissa:

593-402-876-3 Vilhulan kylän osakaskunta (ei Pieksänjärven eikä Vangasjärven palstat),
593-402-876-5 Rusthollin osakaskunta (pois lukien palstat Pieksämäen pohjoispuolella: Haapajärvi, Vuorinen, Jouhteninen, Haapajoki),
593-403-876-2 Nikkarilan jakokunnan rauhoituspiiri (vain Naarajärven ja Kortelammen palstat),
593-413-876-7 Hurskaalan osakaskunta (vain Iso-Naakkiman palsta),
593-420-876-1 Pitkäsmäki 1-6,
593-435-876-1 Vilhula 8 osakaskunta,
593-876-8-0 Karjalankylän osakaskunta,
593-876-9-0 Pienolan osakaskunta,
593-876-16-0 Kontiomäki 6 osakaskunta,
593-876-32-1 Naakkiman osakaskunta.

Yhdistetty yhteinen vesialue Mikkelin kaupungissa:
491-876-62-1 Naakkiman osakaskunta.

Yhteisten alueiden omistajat eli osakaskunnat ovat kokouksissaan päättäneet yhdistää vesialueensa. Näiden päätösten perusteella on yhdistetty yllä mainitut yhteiset vesialueet yhdeksi uudeksi yhteiseksi vesialueeksi. Uudelle yhteiselle alueelle vahvistettiin osakasluettelo. Osakkaina eli omistajina ovat kaikki yhdistettävien alueiden osakastilojen omistajat.

Toimituskokous

Osakaskuntien kokouspäätösten lisäksi yhdistymisen virallistuminen edellyttää asian käsittelyä maanmittaustoimituksessa. Asian käsittelemiseksi pidetään toimituskokous, jossa esitellään vesialueet ja käsitellään mm. yhdistymisperiaatteet ja vahvistetaan uusi osakasluettelo.

Toimituskokous on pidetty 8.12.2021 Lomatriossa Naarajärvellä. Kokouksessa ei tehty muutoksia liitteissä esiteltyihin asioihin.
              
Toimituskokouksen jälkeen uusi osakaskunta piti järjestäytymiskokouksen, siitä on lisätietoa osakaskunnan verkkosivuilla www.naakkimanaarajarvi.fi

Osakasluettelo

Yhteinen alue kuuluu kiinteistöille yhteisesti. Sen omistajia ovat osakaskiinteistöjen omistajat yhdessä, he muodostavat osakaskunnan eli omistajayhteisön. Yhteisen alueen osakaskiinteistöt selviävät osakasluettelosta. Kaikki kiinteistöt, joihin kuuluu osuus johonkin yhdistettävistä vesialueista, ovat osakaskiinteistöinä myös uudessa yhdistetyssä vesialueessa.

Kun yhdistyminen tehdään eli muodostetaan uusi yhteinen alue, sille vahvistetaan uusi osakasluettelo. Kaikkien osakaskiinteistöjen osuuden suuruutta ilmaisevat osuusluvut muuttuvat, mutta osuus suhteessa muihin tiloihin ei muutu. Osakaskuntien päätösten mukaan uusi osakasluettelo laaditaan pinta-alaperusteisesti. Se tarkoittaa, että nykyiset osakasluettelot yhdistetään yhdistettävien alueiden pinta-alojen mukaisessa suhteessa. Yksittäisen osakastilan osalta tämä tarkoittaa, että jos tilan osuusluku vastaa nykyosakaskunnassa esim. yhtä hehtaaria vettä (laskennallisesti), niin uudessakin osakaskunnassa sen osuusluku vastaa yhtä hehtaaria vettä.

Katso osakasluetteloluonnos sivun alalaidan linkistä. Luetteloluonnoksessa osakaskiinteistöt on lueteltu niiden kiinteistötunnuksen mukaisessa järjestyksessä. Jos olet saanut kutsukirjeen toimituskokoukseen, niin tilasi kiinteistötunnus näkyy kirjeen osoitesivulla. Kiinteistötunnuksen voit katsoa myös Karttapaikalta, tarkemmissa mittakaavoissa saat siellä kartoille näkyviin myös kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset.

Vesialueet

Yhdistyminen koskee yhteensä noin 3700 hehtaarin vesialueita Pieksämäen seudulla Naakkima ja Naarajärvi vesialueilla ja niiden ympäristössä. Yhdistettävät alueet näet alalaidan liitelinkeistä. Liitteenä on kooste toimituskokouksessa esiteltävistä asioista sisältäen karttaleikkeitä yhdistyvistä alueista. Huomioi, että eri karttaleikkeet ovat eri mittakaavoissa, eivätkä ne ole vertailukelpoisia keskenään. Liitteenä on myös kartta toimituksessa muodostettavan uuden Naakkima-Naarajärvi osakaskunnan kaikista alueista. Osakaskunnan alueet näkyvät kartalla punertavalla rasterilla. 

Yhteisten alueiden ja kiinteistöjen sijaintia voit selvittää myös Karttapaikalta. Voit hakea karttoja koko Suomesta mm. paikannimillä ja koordinaateilla. Tarkemmissa mittakaavoissa kartoille saa näkyviin myös kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset.

Toimitusinsinööri Pirjo Alkiomaa, puh. 040 755 6227, 
                                   pirjo.alkiomaa@maanmittauslaitos.fi