Hyppää pääsisältöön

Ratatoimitus Simo Maksniemi, liikennepaikka

Toimitusnumero
2021-675609
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Simo

Ratatoimituksen kohde

Ratatoimitus koskee suunnitelmakartoissa tarkemmin yksilöityjä alueita Simon kunnassa (Maksniemen liikennepaikka), Oulu-Laurila rataosa, ratakilometrivälillä KMV 844+700 - 846+990, Simo. 

Toimituksen peruste

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on 22.9.2021 hyväksynyt (TRAFICOM/396005/05.02.03.02/2021) Väyläviraston hyväksymisesityksen (VÄYLÄ/4873/04.01.01/2020) Maksniemen liikennepaikan ratasuunnitelmasta.

Toimituksen tarkoitus

Toimituksen tarkoituksena on lunastaa rata-alueita, käsitellä korvausasiat ja muut oikeudet sekä radan suoja-ja näkemäalueet ynnä muut rataverkon haltijan käyttöön osoitettujen alueiden sekä perustettavien oikeuksien haltuunottoon liittyvät asiat ratasuunnitelman mukaisesti. 

Toimitusmenettely ja korvaukset

Maanmittauslaitoksen asettama lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) tekee ratatoimituksen, joissa lunastaja ja maanomistajat sekä oikeuksien haltijat ovat asianosaisia. Ratatoimituksissa sovelletaan ensisijaisesti ratalakia (110/2007). Lunastustoimikunta määrää periaatteessa kaikki korvaukset viran puolesta, mutta asianosaisille varataan toimituksissa kuitenkin aina mahdollisuus esittää korvausvaatimuksia. Vaatimusten esittäminen on tarpeen erityisesti silloin, jos todellinen vahinko tai haitta on sellainen, jota lunastustoimikunta ei välttämättä voi itse havaita.

Hakemusasiakirjojen perusteella rataosan parantamishanke on tarkoitus aloittaa maaliskuussa 2022. Ratatoimitus käsittää vähintään kaksi kokousta joissa päätökset tehdään.

Kokoukset

Ensimmäinen kokous pidettiin torstaina 25.11.2021. Ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin mm. toimituksen edellytykset ja ratasuunnitelman mukaisten alueiden haltuunotto. Kokouksen päätteeksi radanpitäjälle annettin oikeus ottaa haltuun ratasuunnitelman mukaiset alueet.

Ratatoimituksen toinen kokous pidettiin 14.2.2023. Kokouksessa radanpitäjä selosti rakentamishanketta, toimitusinsinööri ohjeisti mm. korvausmenettelyn ja korvausvaatimuksille annettiin määräaika.

Ratatoimituksen viimeinen kokous pidetään tiistaina 4.7.2023 klo. 12:30 alkaen Simon kunnantalon valtuustosalissa. Kokouksessa annetaan lunastuspäätös joka sisältää mm. korvauspäätökset sekä annetaan muutoksenhakuoikeus ratatoimituksessa tehtyihin päätöksiin.

Yhteystiedot

Maanmittauslaitos:

  • toimitusinsinööri ja lunastustoimikunnan puheenjohtaja Jaakko Järvitalo, p. 0401800783. sähköposti jaakko.jarvitalo@maanmittauslaitos.fi

Väylävirasto ja rakennuttaja

  • Tilaajan edustaja maanhankinta ja korvausasioissa: Kari Viik, 0407655228, kari.viik@ramboll.fi
  • Väyläviraston projektipäällikkö: Vesa Pakarinen, 0295343149, vesa.pakarinen@vayla.fi
  • Rakennuttajakonsultin projektipäällikkö: Matti Tervonen Welado Oy, 0407493065, matti.tervonen@welado.fi
  • Pääurakoitsija: Sundström Ab, Oy Entreprenad, Emil Sundström, emil.sundström@sundstroms.fi, 0407649815
Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).