Hyppää pääsisältöön

Vt 5 liikenneturvallisuustoimenpiteet

Toimitusnumero
2021-682147
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Lapinlahti

 

Hanke

Valtatien 5 liikenneturvallisuustoimenpiteet Lapinlahdella   (tiesuunnitelmakartat liitteenä).

 Toimitus koskee seuraavia tiesuunnitelman kohteita
- kohde 9 (tilan 402-412-21-22 Kangaspelto liittymän katkaisu maantiehen ja korvaava tieyhteys)
- kohde 10 (Lapinlahti-Rautavaara-maantien ja Vt 5 risteysalueen parantaminen)

Maantietoimitus

Maantietoimitus on tullut vireille Pohjois-Savon ELY-keskuksen hakemuksesta. Maantietoimituksessa päätetään maantien rakentamiseen liittyvistä lunastus- ja korvausasioista.

Maantietoimitus etenee vaiheittain:

Alueiden haltuunotto

Tien rakentamis- ja parantamishankkeissa tienpitäjän käyttöön tiesuunnitelmassa osoitetut alueet ja perustettavat oikeudet otetaan haltuun toimituksessa pidettävässä haltuunottokatselmuksessa määrättävänä ajankohtana.

Haltuunotettavat alueet merkitään maastoon sinipäisin puupaaluin ja sinisin nauhoituksin. Maastoon merkintä aloitetaan viikolla viikolla 3. Haltuunotettaville alueille jäävä omaisuus inventoidaan ja omaisuudesta laaditaan luettelo. Haltuunotosta tiedotetaan maanomistajille maastotöiden ja inventointien valmistuttua kirjeitse.  

Haltuunoton jälkeen tien rakentaminen voidaan aloittaa.

Maastotyöt 

Maantien uudet rajat merkitään maastoon tien rakentamisen jälkeen. Toimitusalueesta laaditaan toimituskartta, josta ilmenee lunastettavat alueet, rajankäynnit, yksityistiejärjestelyt ym. toimitukseen liittyvät asiat.

Maantietoimituksen korvauskäsittely ja loppukokous

Korvaukset

Korvaukset määrätään lunastettavasta omaisuudesta tien rakentamisen jälkeen maantietoimituksen loppukokouksessa. Korvausten perusteena on haltuunottovaiheessa laaditut haltuunottoluettelot. Haltuunottovaiheessa korvauksia määrätään ennakkokorvauksena vain vaatimuksesta.

Lopullisille korvauksille maksetaan 6% vuotuinen korko haltuunottopäivästä.

Loppukokous

Loppukokouksesta tiedotetaan maanomistajille. Loppukokouksessa käsitellään lopulliset korvaukset lunastuksesta aiheutuneista menetyksistä, haitoista ja vahingoista.

Loppukokouksessa käsitellään myös muut toimitukseen liittyvät asiat, kuten uusien tieoikeuksien perustaminen.

Lisätietoa

Maanmittauslaitos

Toimitusinsinööri

Eija Onali

0400 175379

eija.onali@maanmittauslaitos.fi

 

Hakija:

Pohjois-Savon ELY-keskus

Maanhankintavastaava

Aleksi Mechniakov

050 3961926