Tilusjärjestelyselvitys, Mouhijärvi

Toimitusnumero
2021-SelvitysMouhijarvi

Maanomistajat ovat pyytäneet Maanmittauslaitosta selvittämään tilusjärjestelymahdollisuuksia Sastamalan Mouhijärvellä. Tilusjärjestelyselvityksen aloitustilaisuus järjestettiin tiistaina 22.6.2021 klo.12 Neste Häijään kabinetissa, Kauppakuja 1, Sastamala. Tilaisuudessa kerrottiin yleisesti tilusjärjestelyistä, muun muassa rahoituksesta ja valtion maanhankinnasta. 

Tilaisuuden esitysmateriaali löytyy tästä.   

Selvityksen valmistuttua maanomistajille tiedotetaan selvityksen tuloksista. Mikäli hanke vaikuttaa lupaavalta, järjestetään uusi tilaisuus, jossa esitellään selvityksen tuloksia ja keskustellaan mahdollisen tilusjärjestelytoimituksen aloittamisesta. Tilusjärjestelytoimitus aloitetaan, mikäli järjestelylle on riittävä kannatus, hanke arvioidaan kannattavaksi ja maanomistajat tekevät tilusjärjestelyhakemuksen. Mahdolliseen selvityksen esittelytilaisuuteen lähetetään erillinen kutsu.

Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus, jolla korjataan ajan kuluessa pirstoutunutta kiinteistörakennetta vastaamaan nykyajan tarpeita. Tilusjärjestelyn tekemisen edellytyksenä on, että sen hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset ja että sillä saadaan olennainen parannus tilusten sijoitukseen. Lisäksi järjestelyllä on oltava maanomistajien vahva kannatus.

Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelyistä kertova esittelyvideo sekä lisätietoja tilusjärjestelyistä löytyvät tästä. Maanmittauslaitoksen ”Usein kysytyt kysymykset” – sivustolta löytyy tiivis tietopaketti tilusjärjestelyyn liittyvistä aiheista. Tilusjärjestelytoiminnasta on säädetty kiinteistönmuodostamislaissa.

Yhteystiedot:

Joel Pulkkinen
maanmittausinsinööri
p. 050 475 8172
joel.pulkkinen@maanmittauslaitos.fi

Anne Villberg
maanmittausinsinööri
p. 050 358 0410
anne.villberg@maanmittauslaitos.fi