Hyppää pääsisältöön

Yhteisten alueiden yhdistäminen Sääminginsalon alueella Savonlinnassa

Toimitusnumero
2022-693360
Toimituslaji
Muut toimitukset
Kunta
Savonlinna
Enonkoski

Toimituksen tarkoitus

Osakaskuntien tekemien päätösten mukaisesti on muodostettu uusi Sääminginsalon osakaskunta, rekisteriyksiköt 740-876-65-2 (Savonlinna) ja 46-876-15-1 (Enonkoski).

Toimitus on rekisteröity kiinteistörekisteriin 8.11.2022.

Yhdistetyt yhteiset vesialueet Savonlinnan kaupungissa:

740-523-876-5 Pitkäniemen osakaskunta,
740-523-876-6 Paavolan osakaskunta,
740-553-876-2 Yläkuona 4 osakaskunta,
740-561-876-2 Käyhkölä osakaskunta,
740-561-876-3 Tenhupään osakaskunta,
740-562-876-6 Hanhijärven osakaskunta (vain Ala-Luotojärven palsta),
740-565-876-5 Veneenniemen osakaskunta (vain Rauvanniemen puoleinen palsta),
740-568-876-2 Kumpuranta 1, Uusi-Haapalahti 1 (Savonlinna) yht. rauh.piiri,
740-568-876-8 Jalasjärven osakaskunta,
740-571-876-1 Kautolan osakaskunta,
740-574-876-2 Riikolan osakaskunta,
740-588-876-1 Raikuun osakaskunta,
740-876-3-1 Mäntylän osakaskunta,
740-876-4-2 Yläkuonan osakaskunta,
740-876-11-1 Tikkilän osakaskunta,
740-876-16-2 Luotojärven osakaskunta,
740-876-19-2 Lemettilä osakaskunta,
740-876-21-2 Saraselän osakaskunta,
740-876-22-3 Kuokkalan osakaskunta (useassa kunnassa),
740-876-25-3 Korppilan K osakaskunta,
740-876-26-4 Vehkalan osakaskunta,
740-876-29-3 Kalliolahden osakaskunta,
740-876-32-3 Kumpurannan osakaskunta.

Yhdistetty yhteinen vesialue Enonkosken kunnassa:
46-403-876-7 Kuokkalan osakaskunta (useassa kunnassa).

Yhteisten alueiden omistajat eli osakaskunnat ovat kokouksissaan päättäneet yhdistää vesialueensa. Näiden päätösten perusteella on yhdistetty yllä mainitut yhteiset vesialueet yhdeksi uudeksi yhteiseksi vesialueeksi. Uudelle yhteiselle alueelle vahvistettiin osakasluettelo. Osakkaina eli omistajina ovat kaikki yhdistettävien alueiden osakastilojen omistajat.

Toimituskokous

Osakaskuntien kokouspäätösten lisäksi yhdistymisen virallistuminen edellyttää asian käsittelyä maanmittaustoimituksessa. Asian käsittelemiseksi pidetään toimituskokous, jossa esitellään vesialueet ja käsitellään mm. yhdistymisperiaatteet ja vahvistetaan uusi osakasluettelo.

Toimituskokous on pidetty 30.9.2022 Hotelli Varpussa (Veneenniementie 64, 58200 Kerimäki). Kokouksessa ei tehty muutoksia liitteissä esiteltyihin asioihin.

Osakasluettelo

Yhteinen alue kuuluu kiinteistöille yhteisesti. Sen omistajia ovat osakaskiinteistöjen omistajat yhdessä, he muodostavat osakaskunnan eli omistajayhteisön. Yhteisen alueen osakaskiinteistöt selviävät osakasluettelosta. Kaikki kiinteistöt, joihin kuuluu osuus johonkin yhdistettävistä vesialueista, ovat osakaskiinteistöinä myös uudessa yhdistetyssä vesialueessa.

Kun yhdistyminen tehdään eli muodostetaan uusi yhteinen alue, sille vahvistetaan uusi osakasluettelo. Kaikkien osakaskiinteistöjen osuuden suuruutta ilmaisevat osuusluvut muuttuvat, mutta osuus suhteessa muihin tiloihin ei muutu. Osakaskuntien päätösten mukaan uusi osakasluettelo laaditaan pinta-alaperusteisesti. Se tarkoittaa, että nykyiset osakasluettelot yhdistetään yhdistettävien alueiden pinta-alojen mukaisessa suhteessa. Yksittäisen osakastilan osalta tämä tarkoittaa, että jos tilan osuusluku vastaa nykyosakaskunnassa esim. yhtä hehtaaria vettä (laskennallisesti), niin uudessakin osakaskunnassa sen osuusluku vastaa yhtä hehtaaria vettä.

Katso osakasluetteloluonnos sivun alalaidan linkistä. Luetteloluonnoksessa osakaskiinteistöt on lueteltu niiden kiinteistötunnuksen mukaisessa järjestyksessä. Jos olet saanut kutsukirjeen toimituskokoukseen, niin tilasi kiinteistötunnus näkyy kirjeen osoitesivulla. Kiinteistötunnuksen voit katsoa myös Karttapaikalta, tarkemmissa mittakaavoissa saat siellä kartoille näkyviin myös kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset.

Vesialueet

Yhdistyminen koskee yhteensä noin 7000 hehtaarin vesialueita Sääminginsalossa ja sen ympäristössä entisen Kerimäen kunnan alueella. Yhdistettävät alueet näet alalaidan liitelinkeistä. Liitteenä on kooste toimituskokouksessa esiteltävistä asioista sisältäen karttaleikkeitä yhdistyvistä alueista. Huomioi, että eri karttaleikkeet ovat eri mittakaavoissa, eivätkä ne ole vertailukelpoisia keskenään. Liitteenä on myös kartta toimituksessa muodostettavan uuden Sääminginsalon osakaskunnan kaikista alueista. Osakaskunnan alueet näkyvät kartalla punertavalla rasterilla. 

Yhteisten alueiden ja kiinteistöjen sijaintia voit selvittää myös Karttapaikalta. Voit hakea karttoja koko Suomesta mm. paikannimillä ja koordinaateilla. 

Toimitusinsinööri Pirjo Alkiomaa, puh. 040 755 6227, 
                                   pirjo.alkiomaa@maanmittauslaitos.fi