Hyppää pääsisältöön

Yhteisten alueiden yhdistäminen Mikkelissä (Yövesi)

Toimitusnumero
2022-702885
Toimituslaji
Muut toimitukset

Toimituksen tarkoitus

Osakaskuntien tekemien päätösten mukaisesti on muodostettu uusi Yöveden osakaskunta, kiinteistötunnus 491-876-70-6.  

Toimitus on rekisteröity kiinteistörekisteriin 13.4.2023.

Yhdistetyt yhteiset vesialueet Mikkelin kaupungissa:

491-512-876-1   Hartikkalan osakaskunta (ei Kuonojärven, Parjalammen eikä Ylä-Pentin palstat),
491-512-876-2   Vesterin osakaskunta (ei Neulalahden palsta),
491-516-876-2   Himalansaaren osakaskunta,
491-522-876-1   Järvenpää 2-3 (ei Someenjärven, Laukolammen eikä Matolammen palstat),
491-540-876-1   Mahkolan osakaskunta,
491-542-876-1   Mäkelä 1-3 osakaskunta (ei Ruotimonlahden palsta),
491-546-876-1   Pettilän osakaskunta (vain Yövedellä oleva alue),
491-549-876-2   Pökkään osakaskunta,
491-554-876-1   Surnoin osakaskunta,
491-561-876-1   Toijolan osakaskunta (ei Someenjärven, Kaitajärven, Hirslammen, Laukolammen eikä Matolammen palstat),
491-876-12-1     Liiansaaren osakaskunta,
491-876-13-1     Tiirolan osakaskunta (ei Hertunjärven eikä Kaitajärven palstat),
491-876-64-1     Ristiinan osakaskunta.

Yhteisten alueiden omistajat eli osakaskunnat ovat kokouksissaan päättäneet yhdistää vesialueensa. Näiden päätösten perusteella yhdistettiin yllä mainitut yhteiset vesialueet yhdeksi uudeksi yhteiseksi vesialueeksi. Uudelle yhteiselle alueelle vahvistettiin osakasluettelo. Osakkaina eli omistajina ovat kaikki yhdistettävien alueiden osakastilojen omistajat.

Toimituskokous

Osakaskuntien kokouspäätösten lisäksi yhdistymisen virallistuminen edellyttää asian käsittelyä maanmittaustoimituksessa. Asian käsittelemiseksi pidetään toimituskokous, jossa esitellään vesialueet ja käsitellään mm. yhdistymisperiaatteet ja vahvistetaan uusi osakasluettelo.

Toimituskokous on pidetty 7.3.2023 Löydön kartanossa (Löydönkartanontie 151, Vitsiälä). Kokouksessa ei tehty muutoksia liitteissä esiteltyihin asioihin.

Osakasluettelo

Yhteinen alue kuuluu kiinteistöille yhteisesti. Sen omistajia ovat osakaskiinteistöjen omistajat yhdessä, he muodostavat osakaskunnan eli omistajayhteisön. Yhteisen alueen osakaskiinteistöt selviävät osakasluettelosta. Kaikki kiinteistöt, joihin kuuluu osuus johonkin yhdistettävistä vesialueista, ovat osakaskiinteistöinä myös uudessa yhdistetyssä vesialueessa.

Kun yhdistyminen tehdään eli muodostetaan uusi yhteinen alue, sille vahvistetaan osakasluettelo. Kaikkien osakaskiinteistöjen osuuden suuruutta ilmaisevat osuusluvut muuttuvat, mutta osuus suhteessa muihin tiloihin ei muutu. Osakaskuntien päätösten mukaan uusi osakasluettelo laaditaan pinta-alaperusteisesti. Se tarkoittaa, että nykyiset osakasluettelot yhdistetään yhdistettävien alueiden pinta-alojen mukaisessa suhteessa. Yksittäisen osakastilan osalta tämä tarkoittaa, että jos tilan osuusluku vastaa nykyosakaskunnassa esim. yhtä hehtaaria vettä (laskennallisesti), niin uudessakin osakaskunnassa sen osuusluku vastaa yhtä hehtaaria vettä.

Katso osakasluetteloluonnos sivun alalaidan linkistä. Luetteloluonnoksessa osakaskiinteistöt on lueteltu niiden kiinteistötunnuksen mukaisessa järjestyksessä. Jos olet saanut kutsukirjeen toimituskokoukseen, niin tilasi kiinteistötunnus näkyy kirjeen osoitesivulla. Kiinteistötunnuksen voit katsoa myös Karttapaikalta, tarkemmissa mittakaavoissa saat siellä kartoille näkyviin myös kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset.

Yhdistyvät alueet

Yhdistyminen koskee yhteensä noin 8000 hehtaarin vesialueita Yöveden alueella ja sen ympäristössä (entistä Ristiinan kuntaa). Yhdistettävät alueet näet sivun alalaidan liitelinkeistä. Liitteenä on kooste toimituskokouksessa esiteltävistä asioista sisältäen karttaleikkeitä yhdistyvistä alueista. Huomioi, että eri karttaleikkeet ovat eri mittakaavoissa, eivätkä ne ole vertailukelpoisia keskenään. Liitteenä on myös kartta toimituksessa muodostettavan uuden Yöveden osakaskunnan kaikista alueista. Osakaskunnan alueet näkyvät kartalla punertavalla rasterilla. 

Yhteisten alueiden ja kiinteistöjen sijaintia voit selvittää myös Karttapaikalta. Siellä voit hakea karttoja koko Suomesta mm. paikannimillä ja koordinaateilla. Voit hakea karttoja myös Paikkatietoikkunasta mm. paikannimen tai osoitteen perusteella.

Toimitusinsinööri    Pirjo Alkiomaa
Puhelinnumero       +358 40 755 6227
Sähköposti                pirjo.alkiomaa@maanmittauslaitos.fi