Hyppää pääsisältöön

Alueellinen yksityistietoimitus

Toimitusnumero
2022-702892
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Tammela

Toimituskokouksen aika: torstai 28.9.2023, kello 10.00 lähtien, kesto 2-3 tuntia.

Kokouspaikka: Tammelan kunnantalo, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela, valtuustosali

Toimitusalueen rajaus muodostuu pääpiirteissään seuraavasti:  rajaus alkaa pohjoisessa Susikkaantien ja Teuron kylätien risteyksestä jatkuen Teuron kylätietä pitkin  aina Ojajärventielle, jota pitkin pohjoiseen Hämeenlinnan kaupungin ja Tammelan rajalle. Rajaus jatkuu tästä etelään edellä mainittujen kuntien välistä rajaa pitkin Forssan kantatielle, jota pitkin kuljetaan aina Valtatie 10:n yli Teuron kylätielle kohti Teurontietä. Teurontietä kuljetaan Susikkaantielle saakka, jota pitkin jatketaan pohjoiseen, kunnes rajaus umpeutuu alussa mainittuun ristetykseen. (Liite, vaikutusaluekartta). 

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin ylläpito ja sen perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkityistä tieoikeuksista löytyy puutteita, Maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin tehtävillä alueellisilla tietoimituksilla.

Alueellisen tietoimituksen tavoitteena on järjestää rajauskartalle merkityn alueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella jo ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin saadaan näin vahvistetuksi kiinteistöille tarpeelliset tiet.

Tietoimituksessa ei käsitellä tieoikeutta, jossa ilmenee epäselvyyttä tai riitaisuutta. Ei sellaista tieoikeutta, joka kohdistuisi  koskemattomaan maahan, jossa ei todellakaan ole mitään tietä tai edes kulku-uraa. Toimituksessa ei käsitellä tienpidon yksiköintiä, eikä määrätä korvauksia.

Tietoimituksen kohteena olevalla alueella sijaitsevat, tarpeettomat tieoikeudet lakkautetaan.

Liitteenä oleva suunnitelmakartta tieoikeuksista on laadittu maanomistajien kuulemisen, kiinteistörekisterin, arkistotutkimusten, ilmakuvatarkastelun sekä maastokatselmuksen perusteella. Suunnitelmakartalla on esitetty nykyiset tai ehdotetut rasittavat ja oikeuttavat tieoikeudet sekä tiekunnalliset tiet.

Liitteenä olevasta käyttöoikeuslistauksesta käyvät ilmi toimitusalueella sijaitsevat tiet, jotka yksilöidään kartalle ja kiinteistörekisteriin käyttöoikeusyksikköinä. Käyttöoikeusyksiköt ovat pääsääntöisesti muotoa: 000-vuosiluku-K12345. Luettelosta selviää sekä oikeutetut että rasitetut tilat, tieoikeuden leveys (mikäli tiedossa) ja pituus. Myös tieoikeuksien osien lukumäärä löytyy listauksesta.

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).