Hyppää pääsisältöön

Yhteisten vesialueiden yhdistäminen (Anttola-Louhivesi)

Toimitusnumero
2022-705924
Toimituslaji
Muut toimitukset

Toimituksen tarkoitus

Osakaskuntien tekemien päätösten mukaisesti on muodostettu uusi Anttola-Louhivesi osakaskunta, kiinteistötunnukset 491-876-70-7 (Mikkeli) ja 623-876-16-5 (Puumala).

Toimitus on rekisteröity kiinteistörekisteriin 6.5.2023.

Yhdistetyt yhteiset vesialueet

Mikkelin kaupungissa:
491-429-876-3  Anttola 1 osakaskunta,
491-479-876-1  Keriniemen osakaskunta,
491-479-876-2  Keriniemi 2 osakaskunta,
491-485-876-1  Nurhola 3 osakaskunta,
491-511-876-1  Hangastenmaa osakaskunta,
491-511-876-3  Hangastenmaa 6,
491-512-876-1  Hartikkalan osakaskunta (Kuonojärven, Parjalammen, Ylä-Pentin palstat),
491-512-876-2  Vesterin osakaskunta (Neulalahden palsta),
491-522-876-1  Järvenpää 2-3 (Someenjärven, Laukolammen ja Matolammen
palstat),
491-524-876-1  Karhila 3,
491-529-876-1  Rahulan osakaskunta,
491-532-876-2  Roinialan osakaskunta (ei Kangassaari),
491-542-876-1  Mäkelä 1-3 osakaskunta (Ruotimonlahden palsta),
491-545-876-1  Parkatniemen osakaskunta,
491-546-876-1  Pettilän osakaskunta (Louhiveden puoleiset alueet),
491-547-876-1  Puntalan osakaskunta,
491-560-876-1  Tiusala,
491-561-876-1  Toijolan osakaskunta (Someenjärven, Kaitajärven, Hirslammen,
Laukolammen ja Matolammen palstat),
491-876-1-3       Kosolan osakaskunta,
491-876-3-1       Innalan osakaskunta,
491-876-4-2       Puutoniemen osakaskunta,
491-876-9-1       Korhola-Karhila (vain Kelmanninsaaren ja Paaslammen palstat),
491-876-13-1    Tiirolan osakaskunta (Hertunjärven ja Kaitajärven palstat),
491-876-54-0    Kääriälä 2, 3, 5 osakaskunta,
491-876-55-1    Hauhalan osakaskunta (useassa kunnassa).

Puumalan kunnassa:
623-407-876-1  Ihalaisen osakaskunta (vain Ristiinantien länsipuoliset alueet),
623-433-876-1  Hauhalan osakaskunta (useassa kunnassa),
623-876-2-0       Hurissalo 1-4 / Kyllölä 1 osakaskunta (vain Kerisalmen, Mustalammen ja Kerijärven palstat sekä Tenhotinlahden alue).
623-876-14-1    Linnunpäänselän yhteinen vesialue.

Yhteisten alueiden omistajat eli osakaskunnat ovat kokouksissaan päättäneet yhdistää vesialueensa. Näiden päätösten perusteella yllä mainitut yhteiset vesialueet on yhdistetty yhdeksi uudeksi yhteiseksi vesialueeksi. Uudelle yhteiselle alueelle vahvistettiin osakasluettelo. Osakkaina eli omistajina ovat kaikki yhdistettävien alueiden osakastilojen omistajat.

Toimituskokous

Osakaskuntien kokouspäätösten lisäksi yhdistymisen virallistuminen edellyttää asian käsittelyä maanmittaustoimituksessa. Asian käsittelemiseksi pidetään toimituskokous, jossa esitellään vesialueet ja käsitellään mm. yhdistymisperiaatteet ja vahvistetaan uusi osakasluettelo.

Toimituskokous on pidetty 30.3.2023 Löydön Kartanossa (Löydönkartanontie 151, Vitsiälä). Kokouksessa ei tehty muutoksia liitteissä esiteltyihin asioihin.

Osakasluettelo

Yhteinen alue kuuluu kiinteistöille yhteisesti. Sen omistajia ovat osakaskiinteistöjen omistajat yhdessä, he muodostavat osakaskunnan eli omistajayhteisön. Yhteisen alueen osakaskiinteistöt selviävät osakasluettelosta. Kaikki kiinteistöt, joihin kuuluu osuus johonkin yhdistettävistä vesialueista, ovat osakaskiinteistöinä myös uudessa yhdistetyssä vesialueessa.

Kun yhdistyminen tehdään eli muodostetaan uusi yhteinen alue, sille vahvistetaan osakasluettelo. Kaikkien osakaskiinteistöjen osuuden suuruutta ilmaisevat osuusluvut muuttuvat, mutta osuus suhteessa muihin tiloihin ei muutu. Osakaskuntien päätösten mukaan uusi osakasluettelo laaditaan pinta-alaperusteisesti. Se tarkoittaa, että nykyiset osakasluettelot yhdistetään yhdistettävien alueiden pinta-alojen mukaisessa suhteessa. Yksittäisen osakastilan osalta tämä tarkoittaa, että jos tilan osuusluku vastaa nykyosakaskunnassa esim. yhtä hehtaaria vettä (laskennallisesti), niin uudessakin osakaskunnassa sen osuusluku vastaa yhtä hehtaaria vettä.

Katso osakasluetteloluonnos sivun alalaidan linkistä. Luetteloluonnoksessa osakaskiinteistöt on lueteltu niiden kiinteistötunnuksen mukaisessa järjestyksessä. Jos olet saanut kutsukirjeen toimituskokoukseen, niin tilasi kiinteistötunnus näkyy kirjeen osoitesivulla. Kiinteistötunnuksen voit katsoa myös Karttapaikalta, tarkemmissa mittakaavoissa saat siellä kartoille näkyviin myös kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset.

Yhdistyvät alueet

Yhdistyminen koskee yhteensä noin 5200 hehtaarin vesialueita pääosin Mikkelissä Louhiveden alueella ja sen ympäristössä. Yhdistettävät alueet näet sivun alalaidan liitelinkeistä. Liitteenä on kooste toimituskokouksessa esiteltävistä asioista sisältäen karttaleikkeitä yhdistyvistä alueista. Huomioi, että eri karttaleikkeet ovat eri mittakaavoissa, eivätkä ne ole vertailukelpoisia keskenään. Liitteenä on myös kartta toimituksessa muodostettavan uuden Anttola-Louhivesi osakaskunnan kaikista alueista. Osakaskunnan alueet näkyvät kartalla punertavalla rasterilla. 

Yhteisten alueiden ja kiinteistöjen sijaintia voit selvittää myös Karttapaikalta. Siellä voit hakea karttoja koko Suomesta mm. paikannimillä ja koordinaateilla. Voit hakea karttoja myös Paikkatietoikkunasta mm. paikannimen tai osoitteen perusteella.

Toimitusinsinööri    Pirjo Alkiomaa
Puhelinnumero       +358 40 755 6227
Sähköposti                pirjo.alkiomaa@maanmittauslaitos.fi