Hyppää pääsisältöön

Alueellinen yksityistietoimitus Hauho 20

Toimitusnumero
2023-712009
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Hämeenlinna

Yleistä

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkittyjen tieoikeuksien kohdalla on puutteita, Maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin suoritettavilla alueellisilla tietoimituksilla.

Alueellisen yksityistietoimituksen tavoitteena on järjestellä liitekartalle merkityn alueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella jo ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin saadaan näin vahvistetuiksi kiinteistöille tarpeelliset viralliset tiet.

Toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, joka kohdistuisi uuteen alueeseen, jossa ei ole olemassa tietä. Lisäksi toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, jossa ilmenee epäselvyyttä tai ristiriitaisuutta.

Tietoimituksen kohteena olevalla alueella sijaitsevat mahdolliset tarpeettomat tieoikeudet tullaan lakkauttamaan.

Koska kysymyksessä on käytössä olevan tieverkoston inventointi ja perusparantaminen kiinteistörekisteriin, ei toimituksessa määrätä tienpidon yksiköintiä (osittelua).

Maanmittauslaitos laatii kiinteistörekisterin, kartta- ja ilmakuvatarkastelun sekä maastokatselmuksen perusteella alueen tieverkoston järjestelysuunnitelmakartan (löytyy sivun alareunassa olevasta linkistä) ja pitää toimituksen loppukokouksen.

Jos kiinteistönne rajoittuu yleiseen tai tiekunnan tiehen (yksityistiehen) ja sillä on liittymä tai, kiinteistönne sijaitsee asemakaava-alueella ja kuljette kaavan mukaisia katualueita, kiinteistönne tieoikeudet ovat kunnossa.

 

Toimituskokous

Aika:  keskiviikko 25.10.2023, klo 12:00

Paikka:  Hauhotalo, Kirkkotie 5, 14700 Hauho

 

Yhteystiedot

Toimitusvalmistelija: Magnus Klärich                                                                         

050 431 3841                                                                

magnus.klarich@maanmittauslaitos.fi                     

 

Toimitusinsinööri: Elisabet Holma

040 537 6779

elisabet.holma@maanmittauslaitos.fi

 

Toimituskarttaa ja -pöytäkirjaa korjattu 15.11.2023