Hyppää pääsisältöön

3D-kaupunkimallintamisen osaamista kehitetään kaupungeissa ja yrityksissä

Uudessa KAOS-hankkeessa kartoitetaan ja kasvatetaan yritysten sekä Helsingin ja Espoon kaupunkien 3D-kaupunkimallintamisen osaamista. Hankkeessa keskitytään erityisesti 3D-kaupunkimallien tehokkaaseen hyödyntämiseen. 3D-mallinnuksesta on hyötyä esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa, esteettömyyden varmistamisessa ja tapahtumien suunnittelussa.

Kuvassa 3D-kaupunkimalli Helsingistä.
Kuva:
Kuva: Juho-Pekka Virtanen, Aalto-yliopisto. Perustuu Helsingin kolmioverkkopintamalliin.

Hankkeessa tutkijat järjestävät koulutuksia ja tapahtumia, joissa käsitellään kaupunkien 3D-mallinnusta monesta näkökulmasta. 

– Merkittävä aihe on uusien mittausteknologioiden ja kaupunkien tarkentuvien 3D-mallien hyödyntäminen, jotta uudet teknologiat tulevat kunnolla käyttöön, kertoo tutkimusprofessori Harri Kaartinen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

Yritysten sekä Espoon ja Helsingin kaupunkien osaamista kartoitetaan kyselyillä, haastatteluilla ja erilaisissa tilaisuuksissa. Hankkeeseen kootaan vuorovaikutusryhmä, johon kutsutaan kaupunkien eri alojen asiantuntijoiden lisäksi kaupunkimalleja hyödyntävien yritysten ja organisaatioiden edustajia. Hankkeessa halutaan varmistaa, että ryhmä on monialainen.

– Hankkeessa halutaan kehittää kaupunkien ja yritysten osaamista yhteiskehittämisen ja koulutuksen kautta kolmella kaupunkimallintamisen osaamisalueella: mallintamisen tekniset lähtökohdat, ymmärrys mallien käytöstä kaupungin toimintaa ja prosesseja tukevana kokonaisuutena sekä mallien hyödyt jaettavana tietovarantona, korostaa hankkeen projektipäällikkö Juho-Pekka Virtanen Aalto-yliopistosta.

Hankkeen tutkijat ovat Aalto-yliopiston ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen yhteisestä Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutista MEMO:sta. 

KAOS-hanke alkoi 1.5.2020 ja se jatkuu 31.12.2021 asti. Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto, ja mukana ovat Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus sekä Suomen ympäristöopisto SYKLI. 

Hankkeen rahoittajien logot: Euroopan unionin sosiaalirahasto ja Vipuvoimaa EU:lta. Hankkeen logo.

Lisätietoja 

Tutkijatohtori Juho-Pekka Virtanen, 050 405 7791, etunimi.sukunimi@aalto.fi

Tutkimusprofessori Harri Kaartinen, 040 192 0836, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Hankkeen sivusto

Hankkeen twitter
 

Tutkimus
Paikkatieto

Uusimmat uutiset ja artikkelit