Aineistopalveluiden helmi- ja maaliskuun 2019 versionvaihdot

Kiinteistörekisterin aineistopalveluun tehdään versionvaihto helmikuussa ja Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin aineistopalveluihin maaliskuussa.  Tähän tiedotteen on koottu versionvaihtoihin liittyvät aikataulut ja muutokset.

Aineistopalvelu (kiinteistörekisteri) versionvaihto 11.- 12.2.2019

Helmikuussa 2019 otetaan käyttöön Aineistopalvelun (kiinteistörekisteri) uusi sovellusversio. Aineistopalvelun (kiinteistörekisteri) muutokset toteutetaan ennakkotiedotteen mukaisesti. Versionvaihdon muutokset koskevat koodistoa, varsinaisia sovellusmuutoksia ei ole tulossa.

Koodistomuutokset

Käyttöoikeusyksikkölaji

Lisätään seuraavat uudet käyttöoikeusyksikkölajit:

 • 313 Yksityistien suoja-alue -
 • Skyddsområde för enskild väg
 • 314 Yksityistien näkemäalue
 • Frisiktsområde för enskild väg
 • 1108 Poronhoitolain mukainen esteaita
 • Skyddsgärde enligt renskötsellag

Merkitään seuraavat käyttöoikeusyksikkölajit lakanneiksi:

 • 302 Tienpitoaineen ottaminen
 • Tagande av väghållningsämne
 •  
 • 310 Tienpitoaineen kuljettaminen 
 •  Transport av väghållningsmaterial

Toimenpidelaji

Muutetaan koodiarvon 1784 selityksiksi: Yhteismetsäosuuden siirto osakaskunnalle / Överföring av andel i samfälld skog till delägarlaget

Nykyiset selitykset ovat Yhteismetsäosuuden hankkiminen / Förvärvande av andel i samfälld skog.

Versiovaihdon aikataulu

 • to 7.2. Aineistopalvelun tiedostot muodostuvat normaalisti.
 • pe 8.2. Aineistopalvelun tiedostot muodostuvat normaalisti. Perjantaiaamuksi on KTJkii-tietokantaan vielä voinut rekisteröityä tapahtumia. Seuraavat muutokset KTJkii-tietokantaan rekisteröityvät aikaisintaan tiistaiaamuksi.
 • ma 11.2. Aineistopalvelun tiedostot eivät muodostu ollenkaan.
 • ti 12.2.  Uuden sovellusversion mukaiset aineistopalvelun tiedostot muodostuvat normaalisti. Tiedostot ovat todennäköisesti tyhjiä.
 • ke 13.2. Aineistopalvelun tiedostot muodostuvat normaalisti. Keskiviikkoaamuksi on jo mahdollisesti voinut rekisteröityä KTJkii-tietokannan tapahtumia.

Aineistopalvelu (Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri) versionvaihto 20. - 21.3. 2019

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietopalveluihin tehdään versiopäivitys ja aineistopalvelun (lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri) muutokset tulevat voimaan 21.3.2019 alkaen.

Päivityksestä ei pitäisi tulla katkoa Aineistopalvelun tilausten toimittamiseen. On tärkeää, että kaikki aineistonvälityshakemistoon saapuneet tiedot ladataan normaalisti aikajärjestyksessä.

Uuteen versioon tehdään yksi virheenkorjaus. Yhteystietoihin tulostuu jatkossa lainhuudattamattoman luovutuksen saajan yhteystiedot.

Uusimmat uutiset ja blogit