Hyppää pääsisältöön

Aineistopalvelun (lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri) muutokset 9.2.2017

(Tiedote 26.1.2017)

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietopalveluihin tehdään versiopäivitys ja aineistopalvelun (lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri) muutokset tulevat voimaan 9.2.2017 alkaen.

Muutokset ovat aikaisemmin lähetetyn ennakkotiedotteen mukaisia, lukuun ottamatta rasitustietojen muistuslajin selitetekstiä. Versionvaihdossa varaudutaan mm. 3D-kiinteistöjen tuloon.

Skeemamuutokset

Perustiedot.xsd

 •  lisätty rekisteriyksikölle (RekisteriyksikonTiedotRyhma) ja määräalalle (MaaraalanTiedotRyhma) uusi elementti <suhdePeruskiinteistoon>
 • lisätty laitoksen ja erityisen oikeuden sijaintikohteille (EOKohde) uusi elementti <suhdePeruskiinteistoon>

Lainhuutotiedot.xsd

 • lisätty kohteen määräaloihin (MaaraalaJaLainhuutoasiatTyyppi) ja lainhuudattamattomiin luovutuksiin (SaantoehdotusTyyppi) rekisteriyksikölle ja määräalalle elementti <suhdePeruskiinteistoon>

Rasitustiedot.xsd

 • muistutusasioille (MuistutusasiaTyyppi) sallitaan kaksi <sisaltoselite>-elementtiä

Koodistot.xsd

 • lisätty uudet koodistot suhdePeruskiinteistoon ja lukuuntoiminnanlaji

Kaikki skeematiedostot

 • viittauksia muuttuneisiin skeematiedostoihin

Skeemapaketissa on mukana uusia skeemoja, jotka ovat varautumista tuleviin uusiin tuotteisiin. Uusien tuotteiden myötä myös nyt käytössä oleviin skeemoihin on tullut muutamia viittauslaajennuksia, joilla ei ole vaikutusta asiakassovellusten toimintaan.

Kaikki skeematiedostot sekä esimerkkitiedostot

Koodistomuutokset

Uudet koodistot ja koodiarvot:

Koodisto: Suhde peruskiinteistöön

 • koodiarvo: 0
  • selite suomeksi: "(Ei arvoa)"
  • selite ruotsiksi: "(Inget värde)"
 • koodiarvo: 101
  • selite suomeksi: "Peruskiinteistön alapuolinen"
  • selite ruotsiksi: "Nedanför basfastigheten"
 • koodiarvo: 102 
  • selite suomeksi: "Peruskiinteistön yläpuolinen
  • selite ruotsiksi: "Ovanför basfastigheten"

Koodisto: Lukuuntoiminnanlaji

 • Tulosrakenteissa esiintyvät lukuuntoiminnanlajin arvot.
 • koodiarvo: OL 
  • selite suomeksi: "Omaan lukuun"
  • selite ruotsiksi: "För egen räkning"
 • koodiarvo: PA
  • selite suomeksi: "Perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun"
  • selite ruotsiksi: "För ett under bildning varande bostadsaktiebolags räkning"
 • koodiarvo: PY 
  • selite suomeksi: "Perustettavan yhtiön lukuun"
  • selite ruotsiksi: "För ett under bildning varande bolags räkning"

Merkittävät sovellusmuutokset

Rekisteriyksikön ja määräalan suhde peruskiinteistöön -tieto esitetään kohteiden perustiedoissa sekä muutamissa muissa tietoryhmissä. Tieto kuvaa kohteen sijainnin suhdetta peruskiinteistötasoon. Tieto esitetään kaikilla kohteilla.

Ennakkotiedotteesta poiketen, rasitustietojen muistutuslajeihin VA5001, VA5002, VA5101 ja MU5001 liittyvää vakioselitettä ei toteuteta tuotteille testauksessa ilmenneiden ongelmien vuoksi.

Uusimmat palvelutiedotteet