Alueellisilla yksityistietoimituksilla kiinteistörekisteri ajan tasalle

Alueellisilla yksityistietoimituksilla kiinteistörekisteri ajan tasalle

Yksityisiä tieoikeuksia ja rasitteita joudutaan usein etsimään jopa 1800-luvun toimitusasiakirjoista. Valtakunnallisessa kiinteistörekisterissä on kattavasti vasta vuoden 1998 jälkeen tehdyissä toimituksista perustetut tieoikeudet. Tuolloin Maanmittauslaitoksessa otettiin käyttöön sähköinen kiinteistörekisterikartta.

Tieoikeuksien selvittämisessä riittää urakkaa

Käytäntö tieoikeuksien kirjaamisesta on vaihdellut Suomessa alueittain johtuen pitkästä rekisterihistoriasta. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa ainoastaan uudet tieoikeudet kirjattiin. Vanhat tieoikeudet jäivät merkinnöiksi lakanneille kiinteistöille, jolloin niiden selvittäminen vaatii aina arkistotutkimuksia.

Tällä hetkellä merkittävä kiinteistörekisterin perusparannuskohde ovat tieoikeudet. Kiinteistörekisteriä perusparannetaan merkitsemällä tieoikeudet kiinteistörekisteriin siten, että ne ovat nähtävissä niin kiinteistörekisterikartalla kuin kiinteistörekisteriotteellakin. On arvioitu, että tieoikeuksien perusparannustyöhön menee vielä noin 10 vuotta.

Osassa Suomea voidaan tieoikeudet selvittää lähes kattavasti tutkimalla arkistosta vanhoja toimitusasiakirjoja ja viemällä niissä tehdyt tiepäätökset kiinteistörekisteriin. Osassa Suomea sen sijaan toimitusten tiepäätökset eivät ole riittävän yhtenäiset eivätkä kattavat maastossa olevan tieverkon kanssa. Tällaisilla alueilla tarvitaan alueellista yksityistietoimitusta.

Alueelliset yksityistietoimitukset aloitettiin Turun seudulta

Alueellisten yksityistietoimitusten teko aloitettiin Suomessa Turun seudulta. Siellä on tehty useita vuosia alueellisia yksityistietoimituksia tieoikeuksien selvittämiseksi. Pitkästä ja alueellisesti eroavasta kiinteistörekisterin historiasta sekä asiakkaiden eri tarpeista johtuen alueellisia yksityistietoimituksia tehdään hieman eri tavoin. Idea toimituksessa on kuitenkin sama.

Alueellisessa yksityistietoimituksessa ei käsitellä yksityisteiden tienpitoa ja liittymäasioita. Alueellisesta yksityistietoimituksesta ei aiheudu maanomistajille kustannuksia, vaan toimitukset tehdään valtion varoin.

Maanomistajia osallistetaan alueellisessa yksityistietoimituksessa

Me Maanmittauslaitoksessa pyritään kertomaan aktiivisesti tulossa olevista alueellisista yksityistietoimituksista, jotta alueen asukkaat saavat hyvissä ajoin tietoa mitä tuleva toimitus tarkoittaa. Olemme esimerkiksi yhteydessä paikallislehtiin ennen kuin ensimmäinen alueellinen yksityistietoimitus aloitetaan kunnassa.

Erityisesti Varsinais-Suomen alueella ensimmäisessä vaiheessa maaomistajat saavat kirjeen, jossa heitä pyydetään merkitsemään käytössä olevat tieyhteydet kiinteistöltä yleiselle tielle tai yksityistielle saakka, tai ainakin sen suunnan mihin päin kiinteistöltään kulkevat. Kiinteistö tarkoittaa tässä yhteydessä itsenäistä maa-aluetta, oli sillä rakennuksia tai ei.

Tämä kysely on loistava mahdollisuus kiinteistön omistajille, jotka voivat antaa palautetta Maanmittauslaitokselle omista kulkemisistaan ja mahdollisesti kartoissa olevista puutteista.

Kyselykirjeeseen vastaamisen jälkeen maanomistajien vastaukset viedään kartalle, jolla vertaillaan vastauksia olemassa oleviin tieoikeuksiin. Toimituskokoukseen tehdään maastokatselmuksen, arkistotutkimusten ja kartta-aineistojen pohjalta alueen tieoikeuksista ehdotus, jota maanomistajien on mahdollista päästä katsomaan netin kautta.

Toimituskokouksessa päätetään tieoikeudet

Maanomistajille lähetetään toimituskokoukseen kutsu, jonka liitteenä on myös karttaehdotelma, jolta voi tarkistaa oman kiinteistön tieoikeustilanteen. Mikäli kartassa on maanomistajan mielestä jotain puutteita, hänen kannattaa ottaa yhteyttä toimitusinsinööriin tai toimitusvalmistelijaan, jolloin mahdolliset epäselvyydet voidaan tarkistaa.

Kokouksessa toimitusinsinööri esittelee yleisesti alueellista yksityistietoimitusta, jonka jälkeen asianosaisilla on mahdollisuus tarkistaa toimituskartasta oman kiinteistönsä tieoikeudet. Mikäli tieoikeuksissa vielä siinä vaiheessa havaitaan jotain epäselvyyttä, asia ratkaistaan kokouksessa ja siitä annetaan päätös. Kaikki kohdat, joihin tehdään muutoksia toimituskokouksessa, kirjataan pöytäkirjaan. Muutoksien kohteena olevien kiinteistöjen omistajille lähetetään pöytäkirja sekä kartta ote kahden viikon kuluttua toimituksen lopettamisesta.

Toimituksen rekisteröinnin jälkeen kenelläkään ei enää ole epäselvyyttä, missä tieoikeudet sijaitsevat. Kiinteistön omistajille on mahtava etu, kun alueellisen yksityistietoimituksen jälkeen kiinteistörekisterin tiedot ovat ajan tasalla ja tieoikeudet kiinteistörekisteristä nähtävillä.

Henri Wilcken

 

Henri Wilcken
rekisteri-insinööri

 

 

 

Kirjoittaja on Maanmittauslaitoksessa alueellisia yksityistietoimituksia Varsinais-Suomen alueella tekevä rekisteri-insinööri.

 

Kommentit

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Uusimmat uutiset ja blogit