Hyppää pääsisältöön

ARKKI-hankkeella parempaa paikkatietoa arktisilta alueilta

ARKKI-hanke kartoittaa satelliittinavigoinnin ja paikkatietosovellusten haasteita arktisilla alueilla ja etsii niihin ratkaisuja. Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteinen hanke alkoi lokakuussa 2017.

Satelliittinavigointi on yhä useammin eri kuljetusmuotojen tukipilari ja siihen perustuva älyliikenne lisääntyy kaikissa liikennemuodoissa. Sen lisäksi arktisilla alueilla on muitakin kasvussa olevia paikkatiedon tarvitsijoita, kuten esim. kaivostoiminta, rakennusteollisuus ja monenlaiset mobiilipalvelut ja -sovellukset. Suomen ja monen muun arktisen alueen maan haasteena kuitenkin on mm. satelliittinavigointijärjestelmien epätasainen kattavuus, heikot viestintäyhteydet ja epätarkat kartat, mikä hidastaa erityisesti autonomisen liikenteen tehokasta käyttöönottoa. Siksi on tärkeää, että nämä haasteet voidaan ratkaista ja siten saavuttaa arktisillakin alueilla vastaava paikkatiedon laatu kuin alemmilla leveysasteilla.

Suomi aikoo Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden aikana 2017–2019 keskittyä voimakkaasti arktisen alueen viestintävalmiuksien parantamiseen ja meriliikenteen tukipalveluihin, joilla on läheiset yhteydet navigointiin ja paikkatietoon. ARKKI-hanke kattaa napapiirin sisäisen alueen lisäksi muitakin alueita, joita koskevat samankaltaiset haasteet, kuten esimerkiksi Perämeren.

Vastaa kyselyyn arktisen navigoinnin haasteista

Hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä toteutetaan käyttäjäkysely (vastaa kyselyyn), jolla kartoitetaan eri toimialojen ja kuljetusmuotojen edustajien näkemyksiä satelliittipaikannuksen, navigoinnin ja muun paikkatiedon käytön haasteista arktisilla alueilla. Lisäksi hankkeessa käydään läpi erilaisten teknisten menetelmien ja järjestelmien soveltuvuutta kyselyssä ilmanneiden ongelmien ratkaisemiseksi. Suomelle tärkeä tavoite on esimerkiksi selvittää piensatelliittien tarjoamia mahdollisuuksia paikannuksen ja navigoinnin parantamiseksi. Hankkeen osana järjestetään myös kansainvälinen seminaari mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Hankkeen kansainväliseen verkostoon kuuluvat muun muassa EU:n komissio, Euroopan satelliittipaikannusvirasto GSA ja Euroopan avaruusjärjestöä ESA. Yhteistyökumppaneina on kotimaisia ja arktisen alueen maiden viranomaisia ja yliopistoja. Hanke on osa hallituksen kärkihanketta digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseksi.

Lisätietoja

Toimenpideohjelma satelliittinavigoinnin kehittämiseksi (Liikenne- ja viestintäministeriö)

Tutkimuspäällikkö Martti Kirkko-Jaakkola, 050 447 8136, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Tutkimus
Paikannus
Navigointi

Uusimmat uutiset ja artikkelit