Arvo Kokkonen jatkaa Maanmittauslaitoksen pääjohtajana

Hallitus on nimittänyt Maanmittauslaitoksen pääjohtajan virkaan diplomi-insinööri Arvo Kokkosen ajalle 1.9.2019–31.3.2024.

Arvo Kokkonen

Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti Maanmittauslaitoksen pääjohtajan valinnasta torstaina 21.2.

Arvo Kokkonen on toiminut Maanmittauslaitoksen pääjohtajana vuodesta 2012 lähtien. Pääjohtaja vastaa Maanmittauslaitoksen toiminnan tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta.

Jatkokaudelle valittu pääjohtaja kertoo yhteiskunnan odottavan Maanmittauslaitokselta 2020-luvun alussa suurten uudistusten toimeenpanoa.

– Eduskunnan hyväksymän paikkatietopoliittisen selonteon toimenpide-ehdotusten toteuttaminen, huoneistotietojärjestelmän käyttöönotto ja selvityshenkilö Reijo Karhisen ehdotus maatalouden kannattavuuden parantamiseksi muun muassa tilusjärjestelyjen kehittämisohjelmalla, Arvo Kokkonen luettelee.

Palvelukyky ja tuottavuus tärkeitä

Uudistusten rinnalla on pidettävä hyvää huolta perustekemisestä.

– Meidän tulee tuottaa perustehtäviimme kuuluvat palvelut, tuotteet ja tutkimukset tehokkaammin, taloudellisemmin ja tuottavammin, Kokkonen sanoo.

– Palvelukykyämme pitää arvioida jatkuvasti ja palvelurakenteeseen on tehtävä tarvittavia uudistuksia. On ilo saada jatkaa tätä työtä osaavan ja motivoituneen henkilöstön kanssa, korostaa Kokkonen.

 Maanmittauslaitoksen tehtävänä on maanmittaustoimitusten tekeminen, kartta-aineistojen tuottaminen ja niiden yhteiskäytön edistäminen, maanomistuksen ja luototusjärjestelmän turvaaminen ylläpitämällä kiinteistöjen lainhuutoja ja kiinnityksiä sekä muita kiinteistöjen tietoja rekistereissään. Keskeisiä tehtäviä ovat myös paikkatiedon tutkimus ja soveltaminen sekä tietojärjestelmien kehittämistehtävät. 

Maanmittauslaitoksella on toimipaikkoja 36 paikkakunnalla. Työntekijöitä on yhteensä noin 1630.

Lisätietoja

maa- ja metsätalousministeriöstä

kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, 040 029 1910, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Uusimmat uutiset ja blogit