Hyppää pääsisältöön

Askeleita kohti rakennustiedon yhteentoimivuutta

Maanmittauslaitos tukee kuntia rakennustiedon parantamisessa. Olemme julkaisseet tarkennettuja ohjeistuksia ja toivotamme kuntien rakennustiedon tuottajakumppanit tervetulleiksi verkkotilaisuuksiin kuulemaan, miten ohjeistuksia voi hyödyntää.

Kuvan etualalla näkyy kalliota. Keskellä kuvaa kulkee katu suoraan eteenpäin. Kadun molemmilla puolilla on oransseja tiilikerrostaloja. Kadun laidoilla on puisto.
Kuva:
Pixabay

Suuri osa Suomen kunnista toimittaa rakennusaineistoa Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan. Kuntien kanssa on solmittu sopimus aineiston toimittamisesta. Kuntien tuottama tieto nopeuttaa maastotietokannan ajantasaistamista ja tarkentaa maastotietokannassa olevia rakennustietoja. Yhteistyöllä varmistetaan, että Maanmittauslaitoksen tuottamat kansalliset paikkatiedot ja karttapalvelut ovat mahdollisimman luotettavia ja ajantasaisia. 

Ohjeistukset tukevat yhteistyötä

Kunnat voivat toimittaa rakennustietoa monella eri tavalla Maanmittauslaitokselle. Viime vuonna julkaistussa ohjeessa annetaan aineistojen toimittamistavasta seitsemän esimerkkiä. Ohjeessa esitellyt ratkaisut ovat esimerkinomaisia ja vaihtoehtoja toimittamiseen on useita muitakin. Aineistojen toimittamisalueesta ja tietosisällöstä päättää kunta.

Maanmittauslaitos kehittää nykyistä maastotietokantaa vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita. Tavoitteena on, että kaikki tiedontuottajat tuottavat tietoa saman tietomallin mukaisesti Kansalliseen maastotietokantaan (KMTK). Se mahdollistaa tiedon yhteentoimivuuden ja yhteiskäytön. 

Olemme tunnistaneet kunnissa tarpeen sille, että rakennustiedon tuottamista KMTK-yhteentoimivaksi tulee helpottaa. Siksi tuotimme ohjeen, joka ohjaa kuntien 2D- ja 3D-rakennusaineistojen KMTK-mukaistamista vaiheittain. Ohjeessa Kansallisen maastotietokannan tietomallin käyttöönotto on siis jaettu pienempiin ja helpommin hallittaviin toimenpiteisiin. Ohjeistus auttaa kuntia löytämään sopivan tavan vanhojen aineistojen laadun parantamiseen ja uuden aineiston tuottamiseen.

Ohjeen rakennusten toimittamisesta Maanmittauslaitokselle ja ohjeen kuntien 2D- ja 3D-rakennusaineistojen KMTK-mukaistamiseksi vaiheittain löydät verkkosivuilta.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Jaakko Uusitalo ja johtava asiantuntija Pekka Luokkala, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi 

Paikkatieto
Maastotietokanta
Yhteentoimivuus

Uusimmat uutiset ja artikkelit